Liigu sisu juurde

Inimene ei pea saama kindla näidu alusel välja arvutatud töötasu või fikseeritud väärtuses töötasu. Samas ei tähenda see, et meie juhised ei baseeruks senistes maksuseadustes sätestatule ja kohtupraktikale. Juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine 1 Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Olenemata asjaolust, et sellel teemal on varemgi sõna võetud, tasub praktilistest kaalutlustest lähtuvalt jälle üle käia põhilised aspektid, mida selle küsimuse puhul tuleks silmas pidada. Kui mittetulundusühingu põhikirjas ei ole juhatuse liikme ülesannete tasuta täitmist ette nähtud, siis võib juhatuse liikmele tasu maksta, kuid sellisel juhul määratakse juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord üldkoosoleku otsusega. Juhatuse liikme leping ega juhatuse liikme ametisuhe ei allu töölepingu seaduse regulatsioonile TLS § 1 lg 5.

Kuidas eeldada liikme suurust

Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega. Üldkoosoleku pädevus, mida ei tohi anda teiste organite pädevusse, on juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine ning selles tehingus MTÜ esindaja määramine MTÜS § 19 lg 1 p 6.

Kuidas eeldada liikme suurust

Tarvilik on, et juhatuse liikmega määrab üldkoosolek lepingut sõlmima, kas teise Kuidas eeldada liikme suurust liikme või mõne teise organi, nt revisjonikomisjoni liikme või ühekordselt nimeliselt konkreetse MTÜ liikme. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingule ei kohaldata üldiselt töölepingu kohta sätestatut, vastavalt TLS § 1 lg 5.

Kuidas eeldada liikme suurust

Juhatuse liikme leping on käsundusleping. Juhatuse liikme lepingus sätestatakse üldised ülesanded juhatuse liikmena tegutsemisel, s. Kui juhatuse liige täidab täiendavaid ülesandeid, siis on mõistlik juhatuse liikme lepingu kõrvale sõlmida tööleping.

Oluline erinevus tuleb isikule lepingu lõppedes, nimelt juhatuse liikme lõppedes ei kaasne sellega töötuskindlustust. Töölepingu võib sel juhul siduda juhatuse liikmeks olemise tähtajaga, kui eeldatakse, et tööülesannete täitmine on seotud juhatuse liikme staatusega. Üldkoosoleku loal ja määratud tingimustel võib juhatuse liige saada tasu ka oma erialase töö eest teenuste osutamise lepingutega nt.

Kuidas eeldada liikme suurust

Oluline on meeles pidada, et käsunduslepingu alusel ei teki inimesel töölepingust ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest tulenevaid õigusi, nt isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis, lähetuskulude hüvitamine, puhkus.

Juhatuse liikmetele võib vastava lepingu olemasolu korral hüvitada isikliku sõiduauto kasutamise kulud, saata teda lähetusse ja vastavad kulud kompenseerida. Seejuures on vajalik vormistada ka vastavad juhatuse otsused. Lähenevad tähtajad Eesti loomaõigusorganisatsioonid kutsuvad kuuendale rahvusvahelisele loomaõiguste konverentsile

Kuidas eeldada liikme suurust