Liigu sisu juurde

On väikseid elustiili ettevõtteid, mis tegutsevad väga väikeste mahtudega, aga kuna põhitegevuseks on ettevõtlus ja eesmärgiks ettevõtlustulu saamine, siis MTÜ vormis tegutsemine ei ole siiski korrektne. MTÜ juhtimine Mis juhtub, kui B-kaardil olevate juhatuse liikmete volituste tähtaeg on möödas, aga MTÜ üldkoosolek pole õigeaegselt kokku tulnud ja uut juhatust valinud? Kas üks inimene võib kuuluda mitmesse MTÜ juhatusse üheaegselt?

Saaremaa Tarbijate Ühistu tulundusühistuna on põhikirja kohaselt äriühing, mille eesmärgiks on ühistu liikmete majanduslike huvide realiseerimine tarbijatena läbi ühistu kaubandusvõrgu.

Kuidas liikme realiseerida

Ühistu liikmeks saab astuda füüsiline isik, kes täidab ühistu põhikirja. Ühistu liige on kohustatud: täitma ühistu põhikirjast tulenevaid kohustusi ning ühistu juhtimisorganite otsuseid; tasuma osa- ja aastamaksu põhikirjas sätestatud korras; osalema ühistu liikmete ühistegevuses; kasutama ühistu teenuseid; mitte kahjustama ühistu mainet ja huve ning toetama Kuidas liikme realiseerida ühistu tegevust.

Ühistu liikmeks astumiseks esitab sooviavaldaja juhatusele ühistu liikmeks astumise avalduse ja selle lisana nõusoleku isikuandmete töötlemiseks. Digiallkirjastatud avalduse koos lisaga saab saata e-posti aadressil info saaremaa.

Kuidas liikme realiseerida

Ilma nõusolekuta isikuandmete töötlemiseks ei saa juhatus seadusest tulenevalt liikmeks astumise avaldust menetleda, seega palume avalduse kindlasti vaid koos lisaga saata.

Juhatus teeb otsuse liikmeks võtmise kohta kord kuus. Ühistu liikmeks sooviavaldajat informeeritakse juhatuse otsusest ja ühistu liikme soodustused hakkavad talle kehtima otsuse tegemise päevast.

Kuidas liikme realiseerida

Saaremaa Tarbijate Ühistu volinike koosoleku otsusega Seega teenib aastamaksu tasunud ühistu liige olenevalt oma igakuulisest ostusummast: Tase.