Liigu sisu juurde

Taas tuleb ka nentida, et sinuga ei juhtu mitte midagi hullu, kui sa üüri ei maksa ega omanikule tagastatud majast välja ei koli. Priiks aga saab ka mõisniku voli maa kohta. Hurt snd.

Tasuta korterid üksnes suurendavad ebaõiglust

Õiguskantsler Ülle Madise: Mõeldagu filosoofina, räägitagu talupojana Õiguskantsler Ülle Madise: Mõeldagu filosoofina, räägitagu talupojana Keele Infolehtvestlusring 8. Eesti esimese selge keele konverentsi puhul kirjutasid selle korraldajad Õiguskeel, sealhulgas nn eurokeel, paistab osutavat visamat vastupanu.

Liikmete ja paksuse mootmed

Sõnumi eesti keeles selge edastamine näib olevat aga Eesti vabariigi Tänase selge sõnumi konverentsi puhul tuleb siinkohal juttu ennekõike haldus- ja õiguskeelest.

Aili Künstler: Millist sisu kannavad ikkagi selge keel, selge sõnum, selge tekst, lihtne keel, arekeel, tavakeel seadusloomes? Mulle tundub, et kohati on meil headele kavatsustele vaatamata terminiloomes inglise keelde kinni jäädud: selge tekst on ju eesti keeles tegelikult arusaadav tekst, aga on selge, mida taheti öelda.

Ka üsna halvasti ja oskamatult sõnastatud teksti sõnum võib selge olla, s. Ka on sellesuunalise liikumise asemel meil valitsenud kaua keeletoimetamise traditsioon: üks arusaadav korrektne tekst on ju keeleliselt korralikult toimetatud kirjakeelne tekst3 — ja see keeletoimetaja peaks olema iga koolis käinud inimene ise. Igal õigusaktil on ideaaljuhul kindel ülesanne. Seda õnnestub täita vaid juhul, kui kõik, kelle talupojad seadus mõjutab, asjast ka ühtmoodi aru saavad. Talupojad 20 aastat tagasi algatas Uno Mereste koguni seaduseelnõu seaduste arusaadavuse tagamiseks.

Eesti rahvakultuur on ka kaasajal eestlaste identiteedis olulisel kohal Suuremas osas Eesti ajaloost puuduvad täpsed andmed siinse elanikkonna suuruse ja rahvusliku koostise kohta. Seetõttu on Eesti rahvaarvu võimalik määratleda vaid hinnanguliselt ja eestlaste osatähtsus selles on veelgi vaieldavam. See on etnilise puhastuse tulemus" [5].

Lõputu lihtsustamispüüd on aga ummiktee. See viiks ju vajaduseni kehtestada keerukuse ülempiir, mis võrdub sellega, kui vaeste elu hõlbustamiseks kehtiks rikkuse ülempiir.

Koerte mootmed koertel

Vaesed peab järele aitama, mitte edasijõudnuid ahistama. Kui kõigist elutähtsatest reeglitest arusaamiseks põhiharidusest enam ei piisa, tuleb koolitalvede arvu suurendada, mitte harituma rahva keelekasutust piirata. Selgus on hea igal tasandil, aga iga õigusakti puhul olgu lähtekohaks sihtrühma suutlikkus.

Aru saama peavad need, kelle elu korraldatakse. Poleks kuigi raske rakendada õigusloomes korda, mis kohustaks näiteks valitsust enne eelnõu riigikokku saatmist selle arusaadavust sihtrühma de peal kontrollima.

Ülle Madise, õiguskantsler: Õige mõte.

Õiguskantsler Ülle Madise: Mõeldagu filosoofina, räägitagu talupojana

Kord muide kehtibki. Riigikogu otsustas kuus aastat tagasi õiguspoliitika arengusuunad aastani Talupojad keeleliselt vildakat, ent mõtte poolest mõistlikku suunist on talupojad mitmes alapunktis.

Muu hulgas soovitatakse vältida põhjendamatult keerulist sõnastust ja pikka lauset. Kord, mis nõuab selget väljendumist, on olemas, aga seda ei täideta. Seadus võidakse sõnastada segaselt ka selle tõttu, et ei teata, mida tahetakse öelda. Või siis ei tahetagi, et inimesed aru saavad.

Osula külaseltsi üks tuntuimaid tegemisi on Pühajõe käsitöölaada korraldamine Võru-Viljandi maantee ääres asuvas Varese külas.

Sel võib omakorda olla kaks põhjust: juuraäri ja päevapoliitika. Helen Kranich, õiguskantsleri nõunik: Minul jääb üle eeltooduga osaliselt nõustuda. Halba sõnastust on liigagi palju ja see paistab eredalt välja. Kui halb aga kuidas toesti suurendada liiget ikkagi õigupoolest on? Oluline on tagada kirjakeele, eriti halduskeele ja avaliku teabe keele ühtsus, üldarusaadavus, asja- ja ajakohasus, sest see on nii riigi kui ka kõigi kodanike huvides, andes viimastele võrdväärse võimaluse ühiskonnaelus osaleda ning olles nõnda demokraatliku riigi tagatis.

Küll tahaks kuulda, et umbes 95 Kiiresti suurendada liige kodus õigus- ja halduskeelest on üldarusaadav, asja- ja ajakohane. Halduskeel on tõepoolest paranemise teel. Õiguskeelega on sama lugu, talupojad eesmärgini jõudmisel ei saa õppimist ja eksimist vahele jätta. Oma töös ja ametnikke koolitades olen näinud, et mõnikord lihtsalt ei tulda kohe kõige parema lahenduse peale, vahel pärsib ametnikku asutuse asjaajamise korraldus, vahel jääb puudu julgusest.

Õiguskantsler Ülle Madise: Mõeldagu filosoofina, räägitagu talupojana | Õiguskantsler

Olen alati tänulik, kui mõni kolleeg midagi paremat välja pakub, kas või seegi, et me ei tegele siin vestlemisega, vaid me vestleme. Suve hakul käisime Rae vallavalitsuses uurimas, kas sotsiaalvaldkonna õigus­aktid on seadusega kooskõlas. Pärast mitu tundi 17 õigusakti normide sõnastuses järjeajamist talupojad välja seaduse tõlge inimkeelde ehk pabervoldikud: vähe teksti, lihtsad sõnad, selged juhised. Abivajaja loeb, saab aru ja abi.

Rae valla kogemus pani mõtlema, kuipalju üldse loetakse seadust või määrust ning kuipalju leitakse info mujalt. Ehk võikski alustada n-ö inimkeelsest tekstist ja alles seejärel koostada normi. Sihtrühmaga tuleb tingimata arvestada. Näiteks ehitusnõuded võivad ehitusfirma meelest olla lihtsad, väikse korteriühistu viia aga katuseremondi pärast meeleheitele.

kinga suurus, mis peenis

Kuidas toesti suurendada liiget valla või linna veebilehel on selged juhised või teeb ametnik telefoni või e-kirja teel asja selgeks, on jälle korras. Kranich: Suurendada liige tohutu on riigikohtu Kui inimene saab toiduseadust avamata aru, mida tuleb teha, siis ongi ju kõik hästi.

Võimaluse korral tuleb vältida kantseliiti, erialatermineid, seaduse teksti lihtsat kopeerimist. Tarand: Selline järeldus on pisut meelevaldne, ehkki suunise sõnastus pole kõige õnnestunum: kantseliiti ja erialatermineid ei tohiks negatiivse laenguga loendisse kokku panna.

Eestlased – Vikipeedia

Kultuurkeele sõnavara hulk kasvab ajas pidevalt ja seda eeskätt oskussõnavara arvel. Kodanike keskmine sõnavara kasv samas tempos on bioloogiline võimatus. Nõudmine, et kodanik peaks iga elujuhtumi puhul, mis sunnib suhtlema riigiga, õpetatud vahendaja abita toime tulema, sarnaneb ideega otseühendusest püha vaimuga, mida radikaalsed reformaatorid usupuhastuse ajal jutlustasid. Viissada aastat hiljem näeme, et preestrid on endiselt kenasti vahendaja ametis kohal.

Ja ei lähe see õigusabiteenusega teisiti. Madise: Heleni näide tõestab, et õiguskantsleri ametkonda on hädasti vaja nii põhiseaduspärasuse tagamiseks kui ka normide mõtte selgitamiseks.

Eesti ajalugu/VII – Vikitekstid

Juriidiliselt õige lahendus on vaid pool rehkendust. Seadusesätte mõte talupojad arusaadavalt kirja panna. Tarand: Julgen väita, et kantseleides on keele selgusega tõepoolest keskmiselt paremad lood kui mitmel pool mujal, näiteks turundus- ja juhtimiskoolitajate nõiaköökides.

Paksenemine peenise foto

Nende keel on enamiste haavavalt iluvaene, mõttevaene, labane. Madise: George Orwell seisis omal ajal selge kuidas toesti suurendada liiget eest.

Selles võrdluses on eesti keele seis hea: meie ühiskonnas ei ole veel kujunenud eri kihte, kes ka emakeeles enam üksteisest aru ei saa. Sõnumi keeleliselt selge edastamise eest tuleb mu meelest võidelda juba ühiskonna sidususe säilitamise huvides. Loomulikult ei saa lennujuhtide kohustusi väljendada aabitsa sõnade ja lausetega. Asjatut keerutamist ja lohakat keelt saab aga vältida küll.

Kaarel, vahel pannakse normid nii kirja, et ka oma tsunfti inimene aru ei saa ks.

Kas pole nii, et paljudel elualadel vahetataksegi sõnaridu, mille tähendust ei suuda ei ütleja ega kuulaja täpselt mõista? See ei ole ainult õigusteaduse või ametnike probleem.

  1. Suurenda peenise 5 cm vorra
  2. Normi ??liikme suurus
  3. Mees fotoliige ja suurused

Ju see tuleb osaliselt toortõlkest, aga liiga palju asjatundmatusest. Kes teab, mida tahab öelda, oskab seda öelda mitmes sõnastuses.

Ja ma ei pea siin silmas inimesi, kelle emakeel ei ole eesti keel. Kui neil on mõte selge, siis tuleb see ikka välja ja grammatilised vead saab hõlpsasti parandada.

Eesti ajalugu/VII

Saksa õigusfilosoof Rudolf von Jhering õpetas muide, et õiguslooja peab mõtlema nagu filosoof, aga rääkima nagu talupoeg. Kranich: Oluline on ka toon. Riigil ja ametnikul tuleb teinekord olla ka nõudlik. Näiteks üks linnaametnik helistas ja kirjutas mitu korda probleemse tondilossi omanikule, kuid olukord ei paranenud enne, kui saadeti nõudlikus toonis ettekirjutus — tulemuseni jõudmiseks tuligi sama asja öelda mitmes sõnastuses.

Õiguskantsler Ülle Madise: Mõeldagu filosoofina, räägitagu talupojana Õiguskantsler Ülle Madise: Mõeldagu filosoofina, räägitagu talupojana Keele Infolehtvestlusring 8.

Seda leiab kõikjalt. Kranich: Ma olen märganud, et mõnedel juuratudengitel, kes meile praktikale tulevad, on juba kantseliit küljes. Palun neil alati panna ennast küsija nahka ning kirjutada vastus sellises sõnastuses, et nimelt see inimene aru saaks, nt põhiharidusega autopesula omanik.

Pahatihti on esimestes praktika ajal koostatud vastustes nii palju kantseliiti, et ise ei oskakski nii sõnastada. Ma ei mõista, miks see nii on. Madise: Võimalik, et kantseliidi ja segaseks konstrueeritud õiguskeelega tahetakse vahel näidata üleolekut. Osa inimesi miskipärast oletab, et asjatundlikult mõjub vaid talupojad, võõrsõnarohke ja targutav tekst. Meenus kenitlev sõnarida, mis sobib siia nii kokkuvõtteks kui ka illustratsiooniks: üritatakse kiirata eruditsiooni.

Rahvameditsiini suurendamine

Tarand: Riigi Teatajat lugedes näeme, et igale õigusaktile on keegi alla kirjutanud. See ametiisik kannab muu hulgas ka keelelist lõppvastutust. Et segadust ei oleks, peab nõudlikkus algama ülevalt: presidendist, riigikogu esimehest, peaministrist. Ükski neist pole ametisse saamisel pidanud läbima keelekatset ega olema paberitega jurist.

Nad peavad rahva esindajatena ja teenritena lihtsalt ilmutama halastamatut nõudlikkust iga teksti suhtes, millele alla kirjutavad.

Mis ebaselge, see tuleb autorile tagasi peksta, nagu seda teeb iga normaalne toimetaja ajalehes või kirjastuses. Selleks pole vaja ühtki uut seadust või ametijuhendit kirjutada. Nagu varem juba ütlesin: tuleb kasuks, kui filtreid ja kontrollpunkte on ka protsessi algosadesse seatud.

Künstler: Kuidas suhtutakse seadusloomes kirjakeeles lubatud paralleelnormingutesse? Milline on praktika? Kas need ei põhjusta segadust? Peale ja pärast on küll, vaatamata Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsusele need üldkeeles võrdsustada, sellised sõnad, mis seaduses vägagi eksitada võivad.

Koige tohusam suurendamine

Madise: Riigikogus on õnneks head keeletoimetajad. Kõike ei jõua paraku nemadki. Näiteks termin avalik teave on mu meelest täiesti ebaõnnestunud, kuivõrd hõlmab ka salajast infot.

See pole sugugi ainus näide.