Liigu sisu juurde

ÜRO alustab uut rahuvalvemissiooni keskmiselt kord poole aasta jooksul. Taavi Rõivas. Sõjaline stabiliseerimine on osutunud kõige tulusamaks rahvusvaheliseks vahendiks, et takistada konfliktist väljunud riikidel sinna tagasi pöördumast. Üldkoosoleku kokkukutsumisest informeeritakse liikmeid vähemalt 7 päeva ette. Põhikirjas, Kodukorras või seadustes sätestatud piirangute ja keeldude rikkumise korral on Ühistul õigus nõuda rikkumise lõpetamist ja rikkumisele eelnenud olukorra taastamist, esitades selleks kirjaliku nõude ning andes mõistliku tähtaja esitatud nõude täitmiseks. Iraagi-kogemused on viimaks sundinud USA kaitseministeeriumit nimetama stabiliseerimisoperatsioone USA põhiliseks sõjaliseks ülesandeks ning möönma, et USA kaitsestruktuuride üldsuurus ja struktuur ei saa enam sõltuda ainuüksi tavalahingute või suuremate eriolukordade vajadustest.

Sõjaline stabiliseerimine on osutunud kõige tulusamaks rahvusvaheliseks vahendiks, et takistada konfliktist väljunud riikidel sinna tagasi pöördumast.

Kulm ja liikme suurus

Riikide ülesehitamisest on pärast külma sõja lõppu saanud nn kasvav majandusharu. ÜRO, NATO, USA ja viimasel ajal ka Euroopa Liit on kõik seotud missioonidega, kus konfliktijärgses keskkonnas rakendatakse relvajõude, et aidata kaasa poliitilistele ümberkorraldustele, st demokratiseerimisele.

Sellele kirjeldusele ei vasta sugugi mitte kõik hiljutised sõjalised ettevõtmised, kuid riigiehitus, rahu kindlustamine või stabiliseerimine, olenevalt sellest, millist terminit keegi eelistab, on külma sõja järgses maailmas saanud relvastatud jõu kasutamise põhivormideks. Alates Külma sõja ajal võtsid Ameerika Ühendriigid sõjalise sekkumise ette keskmiselt kord kümnendi jooksul.

Kulm ja liikme suurus

ÜRO alustas keskmiselt kord nelja aasta jooksul uut rahuvalveoperatsiooni. ÜRO alustab uut rahuvalvemissiooni keskmiselt kord poole aasta jooksul. Sellise tegevuse kogutulemus on silmnähtavalt kasulik.

Kulm ja liikme suurus

Viimase kümnendi jooksul on kogu maailmas parajasti käimas olevate kodusõdade arv vähenenud poole võrra ja veelgi rohkem on vähenenud niisugustes konfliktides ühe aasta jooksul surma saanute arv.

Vastupidiselt üldlevinud arvamusele on maailm pärast külma sõja lõppu muutunud vähem vägivaldseks. Relvajõududel on tähtis osa rahvusvahelises tegevuses, mille eesmärk on takistada konfliktist väljunud riikidel sinna tagasi pöördumast.

Rahuvalve on osutunud kõige tulusamaks vahendiks, mida rahvusvaheline üldsus saab sellises olukorras kasutada, ja ainsaks, mis annab tõeliselt häid tulemusi. Majandusabiga on võimalik kindlustada rahuvalve saavutusi konfliktijärgses ühiskonnas, kuid ilma väljastpoolt tuleva sõjalise stabiliseerimiseta jõuab suurem osa konfliktist väljunud riike sinna mõne aasta jooksul tagasi, ükskõik kui palju majandusabi, nõustamist või muul viisil toetust nad saavad.

Riigiehitus saab põhiülesandeks Alles hiljuti kippusid suuremad lääne kaitsestruktuurid pidama stabiliseerimist teisejärguliseks ülesandeks suuremaid nõudmisi esitava lahingutegevuse raames.

Külm sularaha võib olla rohkem kui metafoor

Lõppude lõpuks said armeed, mis vallutasid Seda suhtumist väljendab klassikaliselt USA asekaitseminister Paul Wolfowitzi pöördumine Senati relvajõudude komitee poole Iraagi sõja eelõhtul.

Wolfowitz ütles nimelt, et ta ei kujuta ette, et Iraagi stabiliseerimiseks võiks vaja minna rohkem mehi kui Iraagi relvajõudude võitmiseks ja režiimi väljavahetamiseks.

Ometi oli see tavatarkus Selle aja jooksul olid lääne võidud Kulm ja liikme suurus muutunud järjest vähem kulukaks, lääne edu lahingujärgses etapis aga järjest problemaatilisemaks. Korea sõda oli lääne jaoks viimane tõsiste lahingutega tavakonflikt. Dien Bien Phu oli viimane tavalahing, milles lääne sõjavägi lüüa sai ja seda muus osas tavatu sõja käigus.

Kuuest suurimast külma sõja järgsest sõjalisest operatsioonist, mis on aset leidnud lääne juhtimisel, on kaks — Somaalia Kulm ja liikme suurus Haiti — nurjunud ja kaks — Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovo — õnnestunud ning kaks — Afganistan ja Iraak — on ülimalt problemaatilised.

Kõigi nimetatud operatsioonide puhul on lääne vägede sisseviimine, isegi siis, kui see on kohanud vastuseisu, osutunud operatsiooni kõige vähem problemaatiliseks aspektiks. Enamikul juhtudel on rahvusvahelised väed vähemalt nime poolest kohale kutsutud.

Kulm ja liikme suurus

Vastuseisu korral on vägede Mees foto suuruse foto peaaegu alati piisanud ainuüksi jõu kasutamisega ähvardamisest, nagu Haitil, või ainult õhurünnakutest, nagu Kosovos, või õhurünnakutest koos riigi enda sõbralike jõudude kasutamisega, nagu Bosnias ja Hertsegoviinas ning Afganistanis. Ainult Iraagis oli Kui olukorras, kus kurnatud võitlejad on valmis leppima rahvusvahelise sekkumisega, piisab rahuvalveks suhteliselt väikesearvulistest jõududest, siis rahu jõustamine vajab tunduvalt suuremat inimressurssi.

Mine: navigeerimiskastotsi Mess on laevapere ühis kajutmis on sisustatud söömiseks, nõupidamisteks ja puhkeruumi puudumisel ka kasutamiseks ruumina ajaveetmiseks televisioonisaadete vaatamine, raadio kuulamine, lauamängud jm. Messi või messide kaptenile ja juhtkonna liikmetele ning ülejäänud laevapere liikmetele meeskonnale võivad olla eraldi messid ja abiruumide toidunõude hoiu- ja pesuruumide arv, suurus ning sisustus kavandatakse laeva projekteerimisel laevapere liikmete arvu, reiside kestust ja sõidupiirkonda arvestades. Mess paigutatakse võimalikult kambüüsi lähedale ja nii, et laevapere liikmetele oleks sissepääs messi otse koridorist kambüüsi läbimata ja välistekile väljumata.

Niisugusteks operatsioonideks vajaminevate jõudude suurus sõltub paljuski stabiliseeritava riigi rahvaarvust ja linnastumise tasemest.

Kahjuks suureneb peaaegu kõigi arenevate ühiskondade rahvaarv ja linnastumise tase kiiresti, samas kui enamiku lääneriikide relvajõudude suurus pidevalt väheneb. Selle tulemusel on nõudmine riigiehituse järele kiiresti ületamas ülesehitajate arvu.

Nõuded laevapere liikme laeval majutamise tingimustele

Riikide ülesehitamine on ka koorem, mis järjest kuhjub. Uued operatsioonid algavad enne, kui vanad lõpule jõuavad. Iga üksik stabiliseerimisoperatsioon vältab viis kuni kümme aastat, uusi operatsioone alustatakse aga palju väiksemate vahedega. Lääneriikide sõjaväed võivad küll loota, et neil tuleb võidelda ühes tavasõjas korraga, kuid nüüd tuleb neil arvestada inimressursside planeerimisega mitmeks samaaegseks pikalevenivaks stabiliseerimisoperatsiooniks.

Iraagi-kogemused on viimaks sundinud USA kaitseministeeriumit nimetama stabiliseerimisoperatsioone USA põhiliseks sõjaliseks ülesandeks ning möönma, et USA kaitsestruktuuride üldsuurus ja struktuur ei saa enam sõltuda ainuüksi tavalahingute või suuremate eriolukordade vajadustest.

Nõuded laevapere liikme laeval majutamise tingimustele Vastu võetud Reguleerimisala Määrusega kehtestatakse Eesti laevakinnistusraamatusse või laevapereta prahitud laevade registrisse kantud kaubandusliku meresõidu ja kaubandusliku kalapüügiga tegelevatel laevadel töötavate ja elavate laevapere liikmete majutamise tingimused. Kohaldamisala 1 Määrust ei kohaldata alla 24 meetri pikkusele kalalaevale. Eluruumidele kohaldatavad üldnõuded 1 Laevapere liikme majutamiseks laeval tuleb tagada ohutud, inimväärsed ja käesoleva määruse nõuetele vastavad eluruumid.

Edaspidi on USA sõjaväe suuruse ja koosseisu juures otsustavaks teguriks ka vajadus panna välja sõdureid mitme stabiliseerimisoperatsiooni jaoks korraga. Tulemuseks on sõjaväepolitsei, tsiviilekspertide, eriüksuslaste, pioneeride, luure ja jalaväe osakaalu suurenemine tegevväes. Neist kolmest kõige hõivatum on ÜRO.