Liigu sisu juurde

Aga see tuleb meeles pidada, et meie eesmärk ei ole mitte ainult ühendada kettad, vaid ka jagada ladustamisvõrk ja kohaliku võrgu ettevõtte. Täpsemalt saad tema kohta lugeda siit.

Praegune viirusekriis näitab seda selgelt.

scsi üle TCP.

Peame õppima senisest rohkem koostööd tegema. Parim tööriist selleks on supervisioon, kinnitavad Tallinna Ristiku põhikooli õpetajad. Koostöö võib süveneda ka olude sunnil, nagu on juhtunud distantsõppe ajal.

Mis suurus on Isci liige

Kuid lisaks häda sunnil toimuvale koostööle on vaja ka teadvustatud ja plaanipärast ümberõpet, et jõuda Kuidas ümberõpe toimuda võiks, selle kohta saab tuua näite Tallinna Ristiku põhikoolist. Ristiku kool sõlmis eelmisel aastal lepingu viie superviisoriga, kes töötasid nende koolis tervelt aasta aega, seejuures neljal tasandil: juhtkonnaga, õpetajatega, üksikute töötajatega ja koolipere kui tervikuga.

Ristiku põhikooli direktor Katrin Luhaäär leiab, et niisama põhjaliku supervisiooni peaks tegema Eestis läbi iga kool. Ristiku koolil oli muidugi õnne.

Mis suurus on Isci liige

Olgu lisatud, et kogu praktika aja töötasid nad tasuta. Pärast aasta kestnud supervisiooni on direktor Luhaäärel väga selge ettekujutus sellest, missugust ümberhäälestust meie koolid Eesti koolil on Mis suurus on Isci liige väga suured muutused Katrin Luhaäär: Staažikad õpetajad teavad, kui palju on ootused koolile ja õpetajale aastate jooksul muutunud — mingis mõttes varasemaga võrreldes isegi vastupidiseks.

Kõige värskemad ootused koolile on välja toodud haridusstrateegias — Paraku jääb sealt mulje, nagu peaksid õpetajad neile ootustele justkui automaatselt vastama.

Mulle koolijuhina meeldiks väga, kui kõik õpetajad oskaksid iseenesest hästi koostööd teha, suudaksid ideaalselt konflikte ja kriisiolukordi lahendada jne.

Mis suurus on Isci liige

Aga iseenesest ei juhtu midagi, sest arusaamad, väärtushoiakud ja tõekspidamised muutuvad väga aeglaselt. Võtame näiteks nüüdisaegse õpikäsituse. Kõik oskavad sellest ladusalt rääkida, aga tegelikku koolitöösse on sellest jõudnud vähe.

Mina facebook´is

Küsimus on selles, milline on tänase kooliõpetaja kuvand ühiskonnas? Kas õpetaja ei võiks olla see, kellel on ideid, mida ta julgelt välja käib, kes aitab oma kolleege, kes on õpilastele toetav teekaaslane? Kuidagi on ju vaja vabaneda arhetüübist, mille järgi on õpetaja see, kes keelab ja käsib. Ja üks täiesti uus aspekt õpetaja töös — avalikkus. Kui me enne kriisi teadsime, et lapsevanemad saavad nutitelefoni kaudu salamahti oma lapse tundi jälgida, siis nüüd on see kõik otsepildis.

ISCSI LUN-ide (NTFS) laiendamine |

Viirusekriisi ajal vaatavad õpetaja videotunde koos õpilasega tihti ka nende õed-vennad, isad-emad ja vanavanemadki. Järelikult tuleb õpetajal harjuda ka sellega, et ta on nüüd avaliku elu tegelane. Kuidas jõudis Ristiku kool nii mahuka supervisioonini?

 • Kuidas moota liikme video suurust
 • T UHINE
 • Juhtimine läbi ajastu - Eesti Mentorite Koda
 • Tiia elu: Koolituskursuse info
 • Läheks isegi, kui
 • "Supervisioon igasse kooli!", Õpetajate Leht", mai > Ristiku Põhikool > Tallinn
 • Supervisioon – Vikipeedia
 • Uroloogi noukogu liige suurem liige

Haarasime sellest võimalusest kinni ja moodustasime oma koolis juhtgrupi, mis läbis nende esimese koolituse. Sellele järgnes koolitus kõigile meie kooli töötajatele ning kõige lõpuks võis iga üksik töötaja endale oma isikliku superviisori valida. Meil on 70 õpetajat ja 21 kasutaski isiklikku supervisiooni, mis on ekspertide hinnangul meie väikse kooli kohta kriitiline mass selleks, et koolis organisatsioonikultuuri muudatustega algust teha.

Kadri Viires: Oluline on aru saada, et superviisorite tehtav tööalane nõustamine ei ole isiklikus elus surkimine, vaid keeruliste küsimuste korral aitamine.

Eelkõige arusaamise, et probleeme, väljakutseid ja tehnikaid saab vaadata mitme nurga alt. Kindlasti jäävad meelde jalutuskäigud loodusesse ja näited nö loodusliku jalajälje vähendamise suunas. Meelis Kerbo, Viljandi Haigla programmi lõpetajate muutustest saad lugeda siit. See oli minu jaoks täiesti eriline programm.

Arutasime selle supervisiooni käigus läbi, kuidas õpetaja peab käituma, kuidas hindama, vanematega suhtlema, kolleegidega koostööd tegema jpm. Meil on väga hea meel, et sellest kõigest oli meil viirusekriisi ajal palju abi.

Praegune viirusekriis näitab seda selgelt. Peame õppima senisest rohkem koostööd tegema.

Marget Mark: Kõige otsesemas mõttes on supervisioon töönõustamine, kus tegeldakse reaalsete tööalaste olukordadega. Uuritakse, millised on töötaja mõtted ja tunded, kuidas ta suhestub oma kolleegidega, õpilastega, lapsevanematega.

Enamasti selgub nendest vestlustest, et õpetajal on oskusi või eeldusi, mida ta pole endale ise veel teadvustanud.

Mis suurus on Isci liige

Näiteks võib tal olla häid eeldusi konflikti lahendamiseks, läbirääkimisteks. Juhtkonna grupis arutasime, kuidas üheskoos luua muutusi, uuendada väärtushoiakuid, süvendada koostööharjumusi, milles avaldub kaasav juhtimine, kuidas meeskond õpib. Kokkuvõtvalt võiks supervisiooni nimetada tunnete ja mõttemustrite teadvustamiseks, et minna edasi soovitud suunas.

Supervisioon aitab õpetajal mõtestada oma töö kvaliteeti, jääda vaimselt terveks ja töötada parimal viisil. Aga supervisioon ei saa olla ühekordne. Nii kui me uue teekonna ette võtame, tulevad uued teeristid ja Harjutused vereliige suurendamiseks ristmikul on vaja teha uusi otsuseid ning siis vajab inimene taas moraalset tuge.

Kui me tegime Ristiku kooli supervisiooni poole aasta kokkuvõtte, siis olime ühel teeristil, terve aasta kokkuvõtte ajal olime järgmisel teeristil, kus oli vaja uut mõtestamist ja uut edasiliikumise kindlust. Kuidas te kooli juhtimise küsimusi analüüsisite? Kairit Seenmaa: Ristiku koolis sai kõigepealt supervisiooniks kokku 12 inimesest koosnev juhtgrupp ja lisaks toimusid supervisiooni arengupäevad kõigile õpetajatele. Tõelist ahhaa-elamust oligi kõigepealt märgata juhtkonna grupis, kus saadi väga ruttu aru, missuguseid uusi koostöö- ja kaasarääkimise võimalusi supervisioon inimestele annab.

Määrake NAS-i salvestusoperatsioon ISCSI abil. ISCSI ja muu võrgusadam kasutab ISCSI tehnoloogiat

Juhtgrupp omakorda viis selle uue teadmise oma kolleegideni. Ristiku koolis ongi supervisiooni tulemusel kõige rohkem paranenud ja tihenenud omavaheline koostöö. Mis suurus on Isci liige on meie-tunne tugevnenud. Dialoog juhtkonnaga on veelgi paranenud. Kui inimesed tunnevad ennast kindlamalt, siis hakkavad asjad toimima. Näiteks on realiseerunud ühine arusaam ühiselt kokkulepitud väärtustest.

Katrin Luhaäär: Meie uus arusaamine on nüüd see, et kollektiivi iga liige peaks tunnetama ennast oma valdkonna juhina: õpetaja on juht, klassijuhataja on Suurendada Largo kreemi liige, samuti ainegrupi esimees jne. Ühel koolitusel öeldi väga tabavalt, et keegi teine ei saa luua sinu suhteid õpilastega. Seda ei saa teha sinu eest õppejuht, psühholoog, sotsiaalpedagoog.

Õpetaja peab olema oma klassis ise nii õpetaja, direktor, õppealajuhataja kui ka sotsiaalpedagoog ning ehitama head suhted oma õpilastega ise üles. Me usume, et praegune supervisioon aitab meil selle väljakutsega toime tulla ja terve mõistuse juurde jääda, mitte läbi põleda.

Kas viirusekriisi ajal tegutsesite juba uut moodi, nagu supervisiooni ajal õppisite? Katrin Luhaäär: Võin kinnitada, et supervisioonist oli palju kasu.

Põhjalikumalt programmist

Kogu koolipere õppis ja arendas, otsis ja leidis, uuris ja arutles, kuni saigi paika distantsõppe läbiviimise kord, kuni leiti sobivad e-õppe keskkonnad ja paika loksus ka õppetöö maht. Seda kõike me tegime üheskoos — õpetajad, õpilased ja vanemad. Laiendatud juhtkond, kuhu kuulub kümme inimest, saab meil regulaarselt vähemalt kord nädalas veebis kokku. Õpetajatega individuaalselt suhtlemine on igapäevane. Distantsõppe paremaks lihvimise ülesanne on valdavalt õppejuhi, sotsiaalpedagoogide, psühholoogi, IT-tugitöötaja, haridustehnoloogi ja HEV-koordinaatorite juhtida.

Juhtkonna veebikohtumised ainegruppidega on toiminud üle nädala. Koolijuhi ülesanne on olnud kogu suur pilt kokku saada, siit otsuseid teha ja kommunikeerida.

Bärbel Luhari-Err: Distantsõppe tulekuga pidime läbi mõtlema, kuidas tasakaalustada iseseisvust ja koostööd. Iseseisvust tuli distantsõppega päris palju juurde, kuid teisalt olime sunnitud palju rohkem ennast ise distsiplineerima ja teisalt ka plaanipärasemalt tegutsema.

NAS VS SAN.

Väga tähtsaks muutus õpilase, lapsevanema, õpetaja ja kooli kommunikatsioon. Sellises olukorras on ka kovisioonil väga oluline koht.

Kovisioon on samasisulist tööd tegevate inimeste regulaarne kohtumine, kus üksteise kogemuste Mis suurusega liikmed kohtuvad meestel sagedamini teadmiste koondamisel leitakse lahendusi oma tööalastele olukordadele.

Seegi on tööriist, mis võimaldab õpetajatel üksteisega paremini oma kogemust jagada ning saada tuge. Juhtkonnal aitab supervisioon kiiremat tagasisidet saada, avatud arutelusid luua, toimivaid kokkuleppeid sõlmida. See kõik on supervisiooni temaatika. Kairit Seenmaa: Tänapäeval on juhtimise põhiküsimus otsustamise delegeerimine juhtkonnalt töötajatele. Kes otsustab, see vastutab ja ise vastutades õpivad inimesed iseenda peale lootma ega mõtle, et keegi tuleb neile alati appi.

On vaja, et igaüks vastutaks oma töölõigu eest ise. Niisamuti on õpilastega — õpetaja ei tohi õpilase probleeme tema eest ära lahendada. Õpetaja peab õpilase käest justkui superviisorina küsima, kuidas laps oma mure ise ära lahendaks, mida ta ise teha saaks, et probleem laheneks.

Head mu blogi lugejad,

Marget Mark: Õpetaja ei saa olla juht, kui ta ei ole õppinud iseennast juhtima. Miks on personaalsed supervisioonid olulised? Sest Mis suurus on Isci liige abil saabki õpetaja mõtestada esmalt ennast kui inimest, ta saab õppida ennast juhtima, tuua välja oma tugevusi, seada endale arengueesmärke, planeerida oma professionaalset arengut, mõtestada on töö konkreetseid juhtumeid.

Selline refleksioon on õpetajale absoluutselt hädavajalik. Kadri Viires: Esimeste kogu kooliperele korraldatud supervisioonide ajal tuli esile väga palju põnevaid, kuid tihti lausa vastandlikke ideid, alles lõpuks selekteerus sealt välja ühtsem visioon ja väärtuste skaala.

Navigeerimismenüü

Bärbel Luhari-Err: Ristiku koolis on muutust loodud kolmel tasandil: organisatsioon tervikuna, juhtkond ja üksikud töötajad. On tähelepanuväärne, et supervisioon on ühes koolis nii põhjalikult ette võetud. Harukordne on ka see, et üht kooli superviseerib korraga viis inimest väljastpoolt kooli. Kui me tahame, et õpetajad oleksid vaimselt terved, rõõmsad, särasilmsed, siis on selge, et enamik koole vajab väga põhjalikku ning regulaarset supervisioonivõimalust.

Katrin Luhaäär: Lastevanemate koosolekul pakkusime ka lastevanematele võimalust meie superviisorite abi kasutada. Edasine plaan on meil teha aineühenduste esimeestest ühine supervisioonigrupp, et nemad omakorda hakkaksid oma ainesektsiooniga seda tööd edasi tegema.

Bärbel Luhari-Err: Superviisor aitab õpetajal oma varjatud oskustest ja ressurssidest teadlikuks saada ja neid kasutusele võtta. Ükski õpetaja ei saa kedagi teist paremini õppima õpetada, kui ta iseenda tundmaõppimise protsessi läbi ei tee.

Mis suurus on Isci liige

Senimaani oleme rääkinud sellest, et on vaja koolitusi. Aga kui ma koolitusel kuuldut läbi ei mõtesta, siis ei ole see koolitus investeering tulevikku. Iga õpetaja peaks saama pärast koolitust individuaalset supervisiooni, et mõtestada, kuidas ta koolitusel kuuldut oma töös kasutada saaks.

Pärast seda hakkab õpetaja juba uut moodi tegutsema. Marget Mark: Paljudes Eesti elu valdkondades võetakse supervisiooni juba töökultuuri osana ja see peaks muutuma elementaarseks ka koolis, sest koolis on toimumas suur muutus: õpetaja ei edasta enam ainult teadmisi, vaid julgustab, innustab ja toetab õppijat.

 1. See võimaldab korraldada odavaid ladustamisvõrke SANkasutades tavalisi Etherneti võrke.
 2. Foto suurendada parlamendiliikme paksust
 3. Peenise suurused helina sormega.
 4. Они были в космосе одни, наедине со звездами и странно съежившимся Солнцем.

Mingis mõttes on õpetaja justkui õpilase superviisor ehk inimene, kes käib õpilasega kaasas, aitab õpilasel ennast tundma õppida ja tal oma eesmärke saavutada. Mis on Ristiku kooli põhiväärtused?

Warren Buffett speaks with Florida University

Kairit Seenmaa: Me leppisime kokku oma kooli viis põhiväärtust ja see on samm kooli uue arengukava edasiarendamiseks.