Liigu sisu juurde

Reisistipendiumi ei ole võimalik rahaks vahetada. Mõnikord lühendatult "aro" hääldatakse nagu "nool". Selle vastena aseksuaalne, sõna alloseksuaalne aitab ühiskonnas aseksuaalsust normaliseerida ja destigmatiseerida.

Aeksuaal, seevastu viitab inimestele, kellel puudub seksuaalne külgetõmme või on see vähe.

Vaata fotot koigi suuruste seksuaalsete liikmetega

Selle vastena aseksuaalne, sõna alloseksuaalne aitab ühiskonnas aseksuaalsust normaliseerida ja destigmatiseerida. Allistlik - [al-lis-tik] adj. Peame inimesi aktiivseteks liitlasteks, kes toetavad ja austavad mõistlikult.

Välismaa USA noorte skautide ühing The Boy Scouts teatas, et asutab vähemalt miljoni dollari suuruse ohvrite fondi, mida rahastatakse osaliselt Norman Rockwelli maalide müümisega. Selle eesmärk on tegeleda seksuaalse kuritarvitamise kohtuasjadest tulenevate maksetega. Seksuaalse kuritarvitamise süüdistuse noorte skautide ühingu vastu on esitanud enam kui 85 endist liiget, teatas The Guardian.

Androseksuaal or androfiilsed - [an-droh-sec-shoo-uhl] adj. Aromantism eksisteerib pidevalt inimestest, kellel puudub romantiline külgetõmme või kes soovivad romantilisi tegevusi, kuni nende inimesteni, kes kogevad madalat taset või romantilist tõmmet ainult konkreetsetes tingimustes.

Soolise identiteedi ja väljenduse mõistmine Võime - [ uh-bil-i-tee] nimisõna: Millegi jaoks vajalike vahendite või oskuste olemasolu. Puuded ei pruugi inimesi tingimata piirata, välja arvatud juhul, kui ühiskond kehtestab eeldusi, mis ei võta arvesse inimeste võimete varieerumist. Abroseksuaalne - [ab-roh-sec-shoo-uhl] adj. Nad kogevad aja jooksul erinevaid seksuaalseid sättumusi. Advokaat - [ ad-vuh- klahv] nimisõna ja tegusõna: nimisõna: inimene, kes töötab aktiivselt sallimatuse lõpetamise, teiste harimise ja marginaliseeritud grupi sotsiaalse võrdsuse toetamise nimel.

Paljudel nendest kontinumi erinevatest kohtadest on oma identiteedisildid Vt demiromantiline. Mõnikord lühendatult "aro" hääldatakse nagu "nool".

Vaata fotot koigi suuruste seksuaalsete liikmetega

Aeksuaal - [silma-sec-shoo-uhl] adj. Aseksuaalsus eksisteerib pidevalt inimestest, kellel puudub seksuaalne külgetõmme või kes soovivad seksi, kuni inimesteni, kellel on madal seksuaalne külgetõmme või seksuaalne külgetõmme ainult teatud tingimustel.

Paljudel nendest kontinumi erinevatest kohtadest on oma identiteedisildid Vt demiseksuaal.

Lubatud on muuhulgas esitada ka töid, mis on varasemalt ilmunud kas trükiväljundis või veebiväljaannetes. Konkursile on võimalik esitada fotosid ja artikleid, mis põhinevad autori külastusel mõnda arengukoostöö sihtriiki vaata OECD ametlikku nimekirja siit või kajastavad globaalseid väljakutseid muudes riikides. Artiklid ja lood ei tohi olla fiktsionaalsed.

Mõnikord lühendatult äss. Autism - [ aw-tiz-uhm] ei ole enam kliinilises kasutuses leviv arenguhäire, mis avaldub tavaliselt varases lapsepõlves, mida iseloomustavad häiritud suhtlemine, liigne jäikus ja emotsionaalne irdumine: seda peetakse nüüd üheks autismispektri häireks, mida kirjeldatakse kui mis tahes erinevat häiret, näiteks autismi Aspergeri sündroom, mis avaldub tavaliselt varases lapsepõlves ja mida iseloomustavad halvenenud sotsiaalsed või suhtlemisoskused, korduv käitumine või piiratud huvide ulatus.

Autoromantiline - [aw-toh-roh-mees-tik] adj.

Vaata fotot koigi suuruste seksuaalsete liikmetega

Konkursile esitatavatest fotodest peab autoril olema võimalik hiljem esitada ka pildifail, mida saaks võidutööde trükkimiseks kasutada, seejuures peab faili pikem külg olema vähemalt pikslit. Muuhulgas ei tohi tööd olla pahatahtliku alatooniga ega kujutada töödes häirivalt vägivaldseid ega seksuaalseid olukordi ning rikkuda töödes osalevate inimeste privaatsusnõudeid.

Vihakõne ei ole konkursitöödes lubatud. Parimad konkursil osalevad fotod ning artiklid valib välja vähemalt neljast isikust koosnev žürii.

post navigatsiooni

Žürii valb välja ka üheksa lisafotot, mida kasutatakse erinevates Eesti paikades ringi rändava näituse loomisel. Žürii otsustab võidutööde üle hiljemalt 21 päeva pärast konkursitööde esitamise lõppu.

Antud punkt ei laiene avalikus kohas pildistatud fotodele, kus avalikus ruumis viibiva rahvamassi seast on hüpoteetiliselt võimalik inimeste isikut tuvastada või avaliku elu tegelastele. Konkursi korraldaja teavitab parimate tööde autoreid hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast žürii otsuse langetamist. Konkursi korraldaja avaldab parimate tööde autorite nimed oma veebilehel www.

Tegevused Eestis

Välismaa USA noorte skautide ühing The Boy Scouts teatas, et asutab vähemalt miljoni dollari suuruse ohvrite fondi, mida rahastatakse osaliselt Norman Rockwelli maalide müümisega.

Selle eesmärk on tegeleda seksuaalse kuritarvitamise kohtuasjadest tulenevate maksetega.

Vaata fotot koigi suuruste seksuaalsete liikmetega

Seksuaalse kuritarvitamise süüdistuse noorte skautide ühingu vastu on esitanud enam kui 85 endist liiget, teatas The Guardian. Ohvrite fond on osa skautide organisatsiooni poolt esitatud saneerimisettepanekust. Saneerimisettepanekust ei selgu, kui palju skautide ühing oli valmis ohvritele maksma.