Liigu sisu juurde

Lahendus õpetajate nappusele võiks aga olla see, et tulevased klassiõpetajad õpiksid ülikoolis mõne õppeaine inglise keeles õpetamist. Teiste keelte õpetamine on Majandusregistris registreeritud. See annab sulle võimaluse omandada mitmekülgseid teadmisi, mis tulevad kasuks nii edasiõppimisel kui ka ameti leidmisel. Õppija soovist lähtudes võime korraldada õpet ka kõrgematel tasemetel, kuid individuaalselt, kuna komplekteerida rühma tasemetele B2, C1 ja C2 võrdsete oskuste ja vajadustega on üsna raske. Tagasi üles.

Kas inglise keel tõrjub eesti keele välja? Õpetaja Klemen Slabina on Suurendab liige paksust rahul, et klass on jagatud kaheks rühmaks, nagu keeleõpetuse puhul ikka. Foto: Raivo Juurak Tallinna Kuristiku gümnaasiumis õpetatakse geograafiat, ajalugu, ühiskonna- ja meediaõpetust inglise keeles.

Täpsustuseks seda, et inglise keeles õpitakse Kuristiku koolis nii gümnaasiumi- kui ka põhikooliastmes ning peetakse plaani hakata õpetama mõnd õppeainet inglise keeles isegi esimesest klassist alates.

Harjutus suurendab meeste liiget

Kui see uudis nüüd laiemalt levib, küsib kindlasti keegi, kas inglise keel tõrjub eesti keele koolist lõplikult välja. Meil on ju üsna ägedalt võideldud ingliskeelse õppe vastu ülikoolis. Kui aga selgub, et ingliskeelne õpe on jõudmas koguni algkooli, on see arenenud ohutundega inimesele juba non plus ultra.

Päise menüü

Kindlasti leiab laiemat kandepinda väide, et ingliskeelne õpe muudab eesti keele köögikeeleks. Ilmselt hakatakse varasemast rohkem sarkastiliselt küsima, kas Eesti hakkaks õpetama koolis ka araabia keeles, kui Brüssel, Washington või Moskva käsu annaks.

Ent kes käskis Kuristiku gümnaasiumil ingliskeelset õpet alustada? Selgub, et seda pole käskinud isegi mitte Tallinna haridusamet. Kui küsisin direktor Raino Liblikult, kuidas haridusamet ingliskeelsesse õppesse suhtub, oletas ta, et suhtub hästi, sest linna suur siht on rakendada uut õpikäsitust. Ühesõnaga — osa õppeainete inglise keeles õpetamine on sada protsenti Kuristiku kooli enda algatus.

Eestis on veel seda ainekretinismi, et iga aine õpetaja nõuab oma aine tunde juurde ja kui ei saa, siis on kõik.

Sotsiaalmeedia menüü

Kui aga laps õpib geograafiat, ajalugu ja ühiskonnaõpetust inglise keeles, olekski tal justkui kolm inglise keele tundi rohkem, kuid samas ei ole tema koolipäev ühegi tunni võrra pikem. Nii anname oma õppekavale lisaväärtust, kasutame lapse koolipäeva efektiivsemalt ning muudame õppimise põnevamaks. Me näeme, et meie õpilastele meeldib inglise keeles õppida. See on neile midagi uut.

  • Ülikoolidesse pürgijate võõrkeelteoskus on aastatega vähenenud | Eesti | ERR
  • Liikme suurus keskajal
  • Eesti Gümnaasiumides on saksa keele õpe teinud viimase kümne aastaga läbi drastilise languse, tehes üha enam teed inglise keelele.
  • Keeleõpe - Dialoog AS
  • Kui palju suurendada peenise
  • Liikmete riigi suurused
  • Kas inglise keel tõrjub eesti keele välja? : Õpetajate Leht

Mõnele Inglise keele valimine tulevad see muidugi suurem väljakutse, kuid 95 protsendile õpilastest täiesti vastuvõetav. Raino Liblik märgib, et oma osa oli rahvusvahelistel koolitustel, kus räägiti mitmekeelsest õppest teiste maade koolides.

Aga teda pani ingliskeelsele õppele julgemalt mõtlema ka meie vene koolide kümblusklasside edu. Lisaks teadis ta, et Tallinna kunstigümnaasiumis õpitakse mõnd õppeainet inglise keeles. Kui ta sellest oma kooli koosolekul rääkis, siis selgus, et paljud õpetajad olid ka nende koolis valmis mõnd õppeainet inglise Inglise keele valimine tulevad õpetama.

Keeleõpe välismaal - Multilingua Keelekeskus OÜ

Nii otsustatigi kaks aastat Kuidas suurendada liikme baasi labimoot sellega katsetada.

Kuna kõik on läinud hästi, on nüüd plaanis hakata juba esimeses ja teises klassis paari oskusainet inglise keeles õpetama. Edaspidi tahetakse õpetada mõnda õppeainet ka vene keeles, et eesti lapsed vene keeltki rääkima õpiksid. Kui noor hakkab näiteks treeneriks klubis, kus on välismaa sportlasi, on hea, kui tal on juba koolist ingliskeelsed sporditerminid teada. Gümnaasiumi projektis on geograafia, Inglise keele valimine tulevad, ühiskonna- ja majandusõpetus ning meedia lõimitud üheks suureks projektiks.

Nende ainete õpetajad on töötanud üheskoos välja programmi, Inglise keele valimine tulevad iga aine õppimine toetab teiste ainete õppimist. Näiteks ingliskeelses meediaõpetuses võetakse läbi nii majanduse kui ka ajaloo teemasid jne. Õpetajad on põhjalikult uurinud, kuidas saab üksteist aineõpetuses toetada.

Inglise keel on neile kõigile lihtsalt selle projekti töökeel. Põhikooliastmel on oma lõimimisprojekt, milles teeb koostööd viis õpetajat: loodusainete, eesti keele, geograafia ning kaks inglise keele õpetajat. Lõimimisega tahetakse Kuristiku koolis edasi minna. Nii on järgmisel aastal kavas alustada esimeses klassis teemapõhise õppega. Hirmul on suured Inglise keele valimine tulevad Eelnevatest selgitustest näeme, et osaline ingliskeelne õpe on loogiline ja põhjendatud.

Ent hirmul on suured silmad ja kartus eesti keele hääbumise pärast ei kao kergelt. Kuidas Raino Liblik neid kartjaid rahustaks?

Aitame valida Teile sobivaima õppevormi, samuti aitame broneerida kursust, transpordipileteid, majutust.

Esitame talle mõned tüüpilised küsimused. Kas inglise keel tõrjub eesti keele kõrvale?

Seadmed liikme suurendamine

Raino Liblik: Ei tõrju. Meie koolis on vaid väike osa õppest ingliskeelne. Põhiliselt õpivad, mõtlevad ja suhtlevad õpilased ikkagi eesti keeles.

Veebi keeleseadete muutmine

Liigume lihtsalt kakskeelsuse, isegi kolmkeelsuse suunas. Meie koolis on ligi veerand õpilastest vene kodukeelega peredest ja nemad oskavad nii eesti, inglise kui ka vene keelt. Tööturul on nad juba eelistatud.

Kuidas suumida ja nou anda

Näiteks pangatellerid on väga tihti just vene noored, sest valdavad üldjuhul kolme keelt. Kolmkeelsus jätabki eesti keelele vähem ruumi? Meie kooli puhul on vastupidi: eesti keele oskajaid tuleb juurde. Vene lapsed, keda on umbes veerand meie õpilaste üldarvust, õpivad ju eesti keeles ja kirjutavad lõpukirjandigi eesti keeles.

Kusjuures nad on väga tublid ja edukad. Tõsi, leidub ka neid, kes vajavad eesti keeles abi. Nende jaoks on meil konsultatsioonid, õpiabi, ka väikerühmad — näiteks kolm õpilast võetakse klassist välja ja nad õpivad väikse rühmana sedasama, mida ülejäänud klass teise õpetajaga. Nii saavad nendestki lastest kolmkeelsed ehk muuhulgas ka eesti keele head valdajad. Lapsed ei oska inglise keelt veel piisavalt … Tänapäeval valdab enamik õpilasi inglise keelt väga heal tasemel.

Kes veel ei valda, see hakkab õppimise käigus valdama.

Kuidas suurendada liikme baasi

Miks siis mitte laste head inglise keele oskust ära kasutada ja õppimist selle abil mitmekesisemaks muuta, õppekavale lisaväärtust anda? Paljud mu õpilased oskavad inglise keelt minust paremini, aga see ei tähenda ju, et ma ei tohi ingliskeelseid materjale lugeda ja nendest õppida, et ma ei tohi inglise keeles sõna võtta ega selles Inglise keele valimine tulevad suhelda.

Võin ja isegi pean. Tuleb võtta rahulikult, et mõnda asja ei osata kohe alguses parimal tasemel. Meie noorte eesti keel on järjest kehvem … Eesti keele Kuidas suurendada liikme video naitab on meil kõik alles. Kui aga laps ei saa põhikooli lõpuks või isegi ülikooli astumise ajaks eesti keelt selgeks, ei tule sellepärast ingliskeelset õpet vähendada, vaid eesti keelt ennast on vaja kuidagi teistmoodi õpetada, nii et lapsed selle ikkagi selgeks saaksid.

Teine küsimus on, kas igaühe eesti keel peab olema laitmatu. Meil on andekaid insenere, arhitekte ja muusikuid jt, kes ei valda eesti keelt kõrgtasemel, kuid see ei kahanda nende tööde väärtust.

Me ei saa täiuslikkuse nõudega Parim meetod Suurenda liige minna. Tean inimest, keda hurjutati kogu kooliaja halva käekirja pärast, kes aga nüüd on igati lugupeetud isik.

Miks te lihtsalt inglise keele tunde juurde ei lisa? Tunniplaanis pole selleks ruumi. Teiseks läheks liiga palju üht ja sama õppeainet õpilastele tüütuks. Kolmandaks ei ole ingliskeelse õppe puhul inglise keel ise eesmärk, vaid uute teadmiste hankimise vahend. Võõrkeeles õppimine viib aineteadmised alla … Minu kogemus näitab, et aineteadmised ei sõltu otseselt õppekeelest. Küsimus on lapse üldises võimekuses, tema motivatsioonis, ka selles, kui palju vanemad teda kodus toetavad.

Kõik need asjaolud kokku mõjutavad lapse aineteadmiste taset.

Henrik Salum inglise keele ja kultuuri vilistlane, tallinna aasta õpetajagustav adolfi gümnaasiumi direktor "Töötan alates Ilma Tallinna ülikooli pakutava ettevalmistuseta poleks ma kindlasti täna see õpetaja, kes ma olen.

Eelmine PISA tõi selgelt välja, et edukamad on lapsed, kellel on kodus palju raamatuid ja kes loevad palju.

Järelikult tuleb lugemisele rohkem rõhku panna. Meil on noorematel klassidel lugemispuud.

Android-seadmes keele muutmine

Mida rohkem on puu küljes lehti, seda rohkem raamatuid on lapsed läbi lugenud. Omamoodi varjatud lugemisvõistlus.

Eesti Keeletehnoloogia 2017 keeletarkvara päev 2/3

Meie abiturientidel on valikaine, kus nad loevad raamatukogus Eestis ilmuvaid erialaajakirju, analüüsivad sealt loetud artikleid, diskuteerivad nende üle. See on üks võte paljudest, millega innustame õpilasi rohkem lugema ja oma silmaringi laiendama, aineteadmisi süvendama. Õpetajad ise ei valda inglise keelt … Meie õpetajad siiski valdavad. Probleem on aga selles, et mõned ei julge rääkida, sest nad pole inglise keeles piisavalt suhelnud.

Lahendus õpetajate nappusele võiks aga olla see, et tulevased klassiõpetajad õpiksid ülikoolis mõne õppeaine inglise keeles õpetamist. Või siis saksa või vene keeles. Kulutada mõni protsent õpingute ajast sellele pole ülikoolile kapitaalne muutus. See pigem rikastaks õpetajakoolituse õppekava ja looks tulevasele õpetajale uusi võimalusi.

Teine variant on omandada kaks eriala. On näiteks õpetajaid, kellel on nii inglise filoloogi kui ka keemiku diplom.

Suurepärane võimalus õpetada keemiat inglise keeles. Kuidas ingliskeelne tund välja näeb? Külastasin Kuristiku gümnaasiumis kaht ingliskeelset ainetundi. Mõnevõrra need siiski üllatasid. Ilmselt olin oodanud klassikalisi inglise keele tunde, kus õpetaja seisab klassi ees ja pommitab õpilasi küsimustega.

Suurus ja vorm peenise video

Tegelikult istusid õpilased rühmadena ja arutasid, pead koos, kuidas õpetajalt saadud ülesannet lahenda. Õpilased otsisid rühmadena ingliskeelsest Vikipeediast ja mujalt materjali Hiina, India ja Jaapani kohta. Vaadati üle, kui suured need riigid on, mis seal üllatab, mis on pealinnad jne.

Kõik rühmad käisid tahvli ees loetust kokkuvõtet tegemas. Märkasin, et ainult ühe rühma üks liige jäi tahvli ees inglise keelega hätta.

Suurused suguelundite fotode

Silma torkas, et õpetaja ei kiirustanud õpilaste keelevigu parandama, vaid julgustas neid oma mõtet teiste sõnadega selgitama.