Liigu sisu juurde

Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna sekretär selgitas «Postimehele», et neilt on võimalik taotleda ühekordset kriisiabi toetust, milleks tuleb esitada avaldus ja teatis tuletõrjest. Ning kui ma ka nädala piltide juures kriitiline olen siis küllap olete ka kõik teie märganud, et Vikipeedia ei ole just mingi fotoportaal.

Autoriõiguse ühtse õigusliku raamistiku puudumine Euroopa Liidus on tõsine takistus autoriõigusega kaitstud kaupade siseturu arengule.

  • Aktuaalne kaamera kell | ETV uudised | ERR
  • Siiri Oviir ja Tunne Kelam hakkavad presidendiks kandideerima, Omavalitsuste väitel ei ohusta kolmandad kandidaadid Lennart Meri võitu, Ilmus Tobiase oratooriumi klaviir, Narvas kardavad naised pimedaid tänavaid, Kurjategija te motiiv ebaselge, Maniakk p
  • Koroonaviiruse hoiatavad sildid Tartu Kaubamajas Foto: Anni Õnneleid Täna saab nädal ajast, mil valitsus kehtestas teise koroonalaine kõige karmimad piirangud.
  • Ни ваш Совет, ни наши агенты не смогли его обнаружить, так что он остается потенциальной угрозой нашей безопасности.
  • Suurenenud liikmete kasutamine

Kas komisjon võiks selgitada, milliseid algatusi ta autoriõiguse valdkonnas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli alusel teha kavatseb? Michel Barnier, komisjoni liige. Just see teema on praeguste autoriõiguse ja interneti arutelude keskmes. Kahjuks nähakse autoriõigust liigagi tihti ühtse digitaalturu loomise takistusena.

Kas ma saan suurendada liiget kell 18

Minu arvates on see ebaõiglane. Autoriõigus võimaldab loojal müüa oma loodud teost ja tagab talle tema investeeringu tasuvuse. Lisaks ei kehti see üksnes kultuuriloomingu kohta, millega proua Geringer de Oedenberg on väga hästi kursis.

Vikipeedia arutelu:MTÜ Wikimedia Eesti – Vikipeedia

See kehtib samuti tööstuses ja tööstuslike uuenduste loomisel, mis tagab investeeringu tasuvuse, tänu millele saab looja seejärel jätkata muude teoste ja uue sisu loomisega. Majandusmudel, millele tugineb autoriõigus, on valitsenud mitusada aastat, kuid õiguste juhtimine on loomulikult edasi arenenud koos tehnoloogia, raadio, televisiooni, kaabli, satelliidi ja nüüd ka internetiga. Iga kord on uus tehnoloogia võimaldanud meil minna üle uutele majandusmudelitele, mis on põhjustanud muutusi autoriõiguse kasutamises ja turustamises.

Austatud juhataja! Kallid parlamendiliikmed! Selle asemel, et pakkuda välja mõni radikaalne autoriõigusealane muudatusettepanek, tahan ma loomingut kaitsta, Kas ma saan suurendada liiget kell 18 ühtlasi leida õiguslikku raamistikku, mis muudab uute majandusmudelite tekkimise Suurenda liikme kasiraamatust. Teatasin seda, kui olin teie ees Lisaks on see ülesanne, mida ma koos teiega Euroopa seadusandja jaoks kavandan.

Kas ma saan suurendada liiget kell 18

Digitaalne tegevuskava, mille komisjon minu kolleegi ja sõbra Neelie Kroesi tungival õhutusel Peale selle kavatsen ma käesoleval aastal teha selles valdkonnas kolm algatust. Esiteks nimetaksin ettepanekut autoriõiguste ühise haldamise raamdirektiivi kohta.

Andres Ehk mõtlesid siinset lehekülge? Ivo

Selle esmane eesmärk on võimaldada ühise haldusteenuse pakkujatel oma tegevust paremini korraldada, et pakkuda uusi internetiteenuseid, näiteks eritellimusel tehtud kataloogid ja poed, kus on võimalik kõik ühest kohast kätte saada. Teisest küljest on eesmärk ühtlustada eeskirju ühise haldusteenuse pakkujate juhtimise, läbipaistvuse ja järelevalve kohta, et hinnakujundus ja tulu oleks ühise haldusteenuse pakkujate liikmete jaoks läbipaistvam.

Vikipeedia arutelu:MTÜ Wikimedia Eesti

Teiseks nimetan orbteoseid käsitlevat direktiivi, mille eesmärk on luua õiguskindlus, mis on vajalik meie kultuuripärandi digiteerimise püüdluste toetamiseks. Pean siin silmas Euroopa määratlust orbteoste kohta. Kolmandaks kavatsen esitada rohelise raamatu audiovisuaalse sisu ja interneti kohta.

Siinkohal on meie ülesanne analüüsida tingimusi uute nõudevideoteenuste loomiseks Euroopas.

Arutelud - Infotund (küsimused komisjonile) - Teisipäev, mai

Tahame näha, millist rolli võib tehnoloogia digitaalse infosisu tuvastamisel ja selle eest tasumisel mängida, teha kindlaks digitaalmeediat ümbritsevad probleemid ning teada, kuidas võidelda internetipiraatluse varimajandusega tõhusamalt.

Minu meetod on lihtne: tahan kuulata ära huvitatud isikud ning pakkuda teile välja meetmed. Mina soovin Euroopat, kus uute majandusmudelite tekkimiseks on teed lahti. Mul ei ole mingeid eelarvamusi vajaliku sekkumise liigi kohta — olgu see seotud õigusloomega või muu valdkonnaga. Samuti puuduvad mul dogmad või pettekujutlused võimaluse kohta leida kõigi jaoks sobivad lahendused.

Kuid ma soovin kasutada uut siseturu elavdamise ja digitaalse tegevuskava protsessi, millest rääkis oma raportis ka muide Mario Monti, et töötada Euroopa kultuurisektori jaoks välja tõeline majanduspoliitika. Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, esitaja. Mul on lisaküsimus Teisisõnu ei hõlbusta see autoriõigusega kaitstud teoste levitamist ega kajasta tasakaalu autorite õiguste ega nende teoseid kasutavate isikute õiguste vahel.

Kas ma saan suurendada liiget kell 18

Lisaks on oluline see, et autoriõiguste kaitse kohustuslikud erandid on äärmiselt vajalikud raamatukogude jaoks, teoste kättesaadavaks muutmiseks pimedate jaoks ning samuti orbteoste levitamiseks. Tahan küsida, milliseid algatusi kavatseb komisjon lähitulevikus nimetatud autoriõiguste kaitse erandite kohta esitada?

Aktuaalne kaamera kell 18:30

Esitasite mulle küsimuse, millega seonduvalt tahan kinnitada seda, kuidas komisjon kavatseb tegutsema hakata. Teie soovi kohaselt peaks komisjon tegema avalduse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli kasutamise kohta. Saan teile kinnitada, et praegu ei ole me selle lähenemisviisi kasuks otsustanud.

Kas ma saan suurendada liiget kell 18

Meie eelismeetodiks on luua õiguslik raamistik, millega edendatakse autoriõiguste üleeuroopalist litsentsimist. See meetod on pragmaatiline ja võimaldaks meil saavutada soovitud tulemusi tõhusamalt kui uue ainulaadse ja tsentraliseeritud autorõiguse kehtestamisel.

Lisaks tahan öelda, et see roheline raamat on ääretult oluline ja peab andma meile võimaluse esitada palju küsimusi ning liikuda ideedega edasi. Eriti pean ma silmas vaegnägijate teemat. Te imestate, miks me ei ole Euroopa ühtse autoriõiguse loomisel edasipüüdlikumad. Lugupeetud parlamendiliige!

KOROONABLOGI | Nädal aega karme piiranguid: kas ja kunas võiks nende mõju avalduma hakata?

Suurim takistus ELi autoriõiguse kehtestamisel on see, et selle toimimiseks peaks see olema riikliku autoriõiguse suhtes kindlasti ülimuslik. Teisisõnu peaks Euroopa Liidu autoriõigus olema tähtsam kui riiklik autoriõigus, kuid selle elluviimine paistab ausalt öeldes nii kultuurilises kui ka poliitilises mõttes keeruline olevat.

Isegi kui liikmesriigid selle lähenemisviisiga nõustuksid, oleks selle mõju üsna piiratud, sest seda ei saaks kohaldada vanade teoste suhtes.

Kas ma saan suurendada liiget kell 18

Seda saaks kasutada vaid vastloodud teoste puhul. Niisiis ei kehtiks uus autoriõigus ühegi eelnevalt olemas olnud muusikateose puhul. Ütlesin samuti seda, miks tahan teha tööd orbteoseid käsitleva direktiiviga.

Siiski pean ma enne direktiivi eelnõu lõpliku sõnastuse koostamist põhjalikult nõu nende parlamendiliikmetega, kaasa arvatud teie, kes on selle küsimusega enim seotud.

KOROONABLOGI | Nädal aega karme piiranguid: kas ja kunas võiks nende mõju avalduma hakata? - Delfi

Küsin seda sellepärast, et meil on vaja õiguskindlust. Kahjuks on erandeid eri riikides erisuguselt tõlgendatud, mille tagajärjel tehakse eri liikmesriikides samas küsimuses erinevaid otsuseid.

Seega usun, et direktiivi läbivaatamine oleks eelkõige uue Lissaboni lepingu taustal meie jaoks kasulik. Vastan teie küsimusele väga selgelt.

Kas ma saan suurendada liiget kell 18

Praegu ei kavatse me Võtsime kasutusele meetodi, mis on minu arvates koos kolme nimetatud algatusega ühise haldamise, orbteoste ja rohelise raamatu kohta pragmaatiline ja edumeelne. Niisiis tegeleme me teie väljendatud mureküsimustega selles raamistikus. Kuid meil ei ole plaanis erandite nimekirja muuta.