Liigu sisu juurde

Alustatud kriminaalmenetlus käib, lõpetatud seda pole. Kui muuseum esitas vallale arve 45 euro tasumiseks, vastas vallavalitsuse liige Madis Maakaar, et ei aktsepteeri seda, ja pidas vajalikuks lisada kirja lõppu: "Edu soovides valla vastu uute rahaliste nõuete fabritseerimisel. Katseid alustada muuseumis revisjoni on Kraas tõrjunud, tuues kirjalikult ridamisi põhjusi, miks ta keeldub dokumente väljastamast.

Riigiprokuratuuri prokurör Marge Püss vaidlustas Küti õigeksmõistmise terves reas riisumisepisoodides, kelmuses ja relvakaubandusega seotud episoodides ning ametialases lohakuses. Prokurör leidis, et Kütt on jätnud maksmata käibemaksu Eestisse toodud kütuseeshelonide pealt, põhjustades sellega üle kahe miljoni krooni suuruse kahju Eesti Kaitseliidu Fondile, mille nõukogu liige Kütt oli.

Samuti on prokuröri sõnul Kütt kelmuse teel omastanud suuri rahasummasid, kasutanud ebaseaduslikult kaitsejõududele kuuluvat Tallinnas Lauliku tänaval asuvat kütusebaasi, petnud pankadelt välja raha, sealhulgas Hoiupangalt USA dollarit väidetavalt helikopterite ostuks, jaganud laiali relvi, milleks tal polnud õigust jne. Kohtualuse kaitsja Andres Veski leidis, et prokuröri apellatsioonprotest tuleb jätta rahuldamata ja rahuldada hoopis Vello Küti apellatsioonkaebus, milles viimane taotles riisumissüüdistuses õigeksmõistmist ja karistuse kergendamist.

Kaevikusõda kaevandusmuuseumis

Süüdi kelmuses Ringkonnakohus tühistas linnakohtu otsuse Vello Küti õigeksmõistmises kelmuse eest, samuti teatud paragrahvide suhtes, mis reguleerivad erinevate karistuste liitmist. Kelmuse eest määras kohus karistuseks neli aastat vabadusekaotust, liitis osaliselt teised karistused ja kuritegude kogumi eest määras Kütile kuus aastat vabadusekaotust.

Kohus liitis osaliselt sellele karistusele Prokurör nõudis Küti karistamist kokku 9-aastase vabadusekaotusega. Kohus otsustas ka erikonfiskeerida ühe püstoli Star ja kaks püstolit CZ ning anda need üle politseiametile.

Ringkonnakohus kuulutas eile ainult otsuse resolutiivosa, motiveeritud kujul ilmub otsus Et teise astme kohus raskendas Küti karistust, tekkis Kütil piiramatu kassatsiooniõigus.

See tähendab, et kui Kütt otsustab edasi kaevata, peab Riigikohus tema asja kindlasti arutusele võtma. Vello Kütt on olnud vahi all Välja arvatakse kolm kuud, mil ta oli keskvanglast jooksus. See käsitleb liiklusavarii põhjustamist, mis tõi kaasa kahe või rohkema isiku surma.

Liige suurus oma kutt

Karistuseks on ette nähtud kolm kuni kaksteist aastat vanglakaristust. Saar põhjustas avarii üle-eelmise aasta 8.

Liige suurus oma kutt

Ükskord rannas võpsikus üks naine pani põlvili ja hakkas suhu võtma, imes üsna toredasti ja sai pikapeale riista kõvaks.

Lutsutas ja lutsutas kui kuulsin kellegi samme võpsiku poole tulemas. Keerasin ehmatusest niiet koos kehaga, riista ots lupsas naise suust lupsti välja ja ma keerasin end kogu kehaga sinnapoole kus arvasin hääli tulevat. Hääled aga suikusid maha ja ma keerasin järsult tagasi et naisele edasi lutti anda aga kogemata järsu keeramisega tabasin oma riistaga mis siis oli sirgunud juba oma 35 cm jämedaks kahuriks naist vastu kaela tuiksoont ja too minestas ära.

Tema sõnul soovib volikogu aru saada, et kui Kraas räägib, et muuseumil läheb hästi, miks siis vallale siiani laenu tagasi ei maksta.

teha kutt peenise pikendamise operatsiooni

Näiteks ilma valla nõusolekuta sõiduki Nissan liisimine," ütles Ojamäe, lisades, et selle kuumaksed ulatuvad euroni, aga nõusolekut selleks pole vald andnud. Nõukogu juhid kutsuti tagasi Andres Kraasi sõnul on kaevandusmuuseumi majandamine äärmiselt keeruline. Oleme üks väheseid muuseume Eestis, mis on suutnud suuremas osas omateenitud tuluga toime tulla.

Proving the Illuminati is Real!

Samas kasvavad sellise muuseumi kulud tormiselt. Tehniline inspektsioon on suurendanud nõudeid. Maa alla pidime paigaldama telefonikaablid, et ühendus oleks olemas. Ventilatsioon tuleb välja vahetada.

Kui muuseum avati, töötas veel Aidu karjäär. Kraasile on jäänud mulje, justkui tahaks vald muuseumi põhja lasta. Peaasi on muuseumile ära teha. See kõik on nii tobe ja vastik!

Liige suurus oma kutt

Kraasi ohjeldamiseks andis volikogu juunis vallavalitsusele suunise kutsuda nõukogust tagasi selle esimees Veiko Karu ja aseesimees Andres Saame, mida vallavanem Riina Sooäär järgmisel päeval ka tegi. Tarmo Kütt märkis volikogus, et tegu on Kraasi poolt nõukogusse kaasatud inimestega, kes käituvad tema marionettidena.

Veiko Karu on Tallinna tehnikaülikooli energia- ja geotehnika doktor, Andres Saame on Eestis tuntud ettevõtja, kes kuulus ka Hansapanga asutajate hulka.

Kütt selgitas volikogu liikmetele, et Kraasist jagu saamiseks on võimalik vahetada välja nõukogu liikmed või isegi lõpetada sihtasutuse tegevus ja muuta muuseum vallaasutuseks.

Liige suurus oma kutt

Ta võrdles kujunenud olukorda sellega, kus võõras tuleb magamistuppa ja ütleb, et see on tema oma. Kolme kuue pärast uued vallajuhid Praegusesse muuseumi nõukogusse ja vallavolikogu majanduskomisjoni kuuluv akusid töötleva firma Ecometal finantsjuht Marja Kiristaja on äärmiselt nördinud toimuva üle.

See on nii masendav!