Liigu sisu juurde

Vaadake alapunkti Kompassi aluseks olevate meetodite kohta. Variandid Siin esitame mõned ideed, kuidas oleks võimalik harjutust mõnes muus olukorras kasutamiseks kohandada ja edasi arendada.

Seda treeningut on võimalik väljakujunenud meeskondade jaoks muuta, jättes ära kirjeldatud meeskonnaliikme nime ja lubades teistel arvata.

Rollide identifitseerimine Virtuaalsed meeskonnad võivad võidelda ebaselgete rollide ja dubleeritud tööga. Selle probleemi vähendamiseks kasutage rulli tuvastamise treeningut. Nimetage iga meeskonna liige ja lisage tema roll või tiitel, seejärel kirjeldage teda, kuidas ta projekti või osakonda sobib. Esitage lisateavet, kui liikmed on oma tükis puzzle kohta ebaselged.

Liikmete mootmed ja kasvavad

Kui kõik on sisse viidud, alustage arutelu, küsides, kuidas mõjutaks iga liige, kui üksikisik ei kuulu meeskonda. Kasutage rühmale omaseid sõnu, väljendeid ja keelt ning selgitage tundmatute sõnade tähendust. Selleks on sõnastik.

Paluge osalejatel oma arvamust avaldada. Käsitlege küsimusi nii kohalikust kui ka üldisest aspektist, et inimesed mõistaksid, kuidas need seostuvad nende endi eluga. Mõnikord jääb arutelu toppama.

  • MARSSIBäNDI MEESKONNATöö HARJUTUSED - TÖÖ TEHNOLOOGIA -
  • Using Compass for human rights education
  • 5 cm liikme suurendamise meetod
  • Meeskonnatöö harjutused virtuaalsete meeskondade jaoks -

Sel juhul tuleb kindlaks teha selle põhjus. Näiteks võib teema olla ammendunud või puudutada liiga tugevalt osalejate tundeid. Sel juhul peate otsustama, kas esitada suunav küsimus, vahetada lähenemisviisi või liikuda edasi.

Suurenda liige vorgus

Kindlasti ei ole teil kohustust osalejate küsimustele või probleemidele ise vastata, vaid rühm peab üksteist kuulates ja mõtteid vahetades leidma oma vastused. Muidugi võivad nad küsida teilt arvamust või nõu, aga oma otsused peab tegema rühm ise. Analüüs ja hindamine Ükski Kompassi harjutus ei ole terviklik ilma analüüsi ja hindamiseta. See harjutuse osa aitab osalejatel õppesisu omandada ning asetada õpitut laiemasse konteksti.

Jätke osalejatele enne toimunu ja õpitu üle arutlemist piisavalt aega harjutuse lõpetamiseks ning vajadusel rollist väljumiseks. Pühendage iga harjutuse lõpus osa aega sellele, et üle rääkida, mida keegi õppis ning kuidas see on seotud tema elu, kogukonna või maailmaga. Ilma refleksioonita ei õpi inimesed oma kogemustest kuigi palju.

Soovitame läbida analüüsi ja hindamise etapp kindla plaani alusel, esitades osalejatele järgmise sisuga küsimusi: mis harjutuse ajal toimus ja mis tundeid see neis tekitas; mida nad endi kohta teada Online-liikme harjutused mida nad õppisid harjutuses käsitletud probleemi ja sellega seotud inimõiguste kohta; mida võiks edasi teha ja kuidas saaks õpitut edaspidi kasutada.

Järelanalüüs Oma tegevuse ja omandatud kogemuste regulaarne hindamine on tähtis, sest see aitab teil näha asjade üldist kulgu ning võimaldab oma tegevust täiustada. Järelanalüüsi aeg sõltub asjaoludest.

Saksa porno 90 x online anal harjutusi selle asemel, et hommikune võimlemine

Seda võib teha päeva lõpetaval seminaril või kahest või kolmest tunnist või kokkusaamisest koosneva seeria lõpus.

Järelanalüüsi ajastusest olenemata tuleks seda teha rahulikus õhkkonnas, et pingevabalt mõelda järgmistele küsimustele: kuidas harjutus harjutused teie arvates õnnestus ettevalmistus, ajakasutus jne ; mida osalejad õppisid ning kas nad saavutasid õpieesmärgid; millised on väljundid: mida hakkab rühm nüüd teie läbi viidud harjutuste tulemusena edasi tegema; mida te ise õppisite käsitletud teemade ja korraldamise kohta. Samavõrd oluline on viia läbi regulaarseid järelanalüüse koos rühmaga ning see peaks olema meeldiv tegevus vabas õhkkonnas, eriti kui olete Online-liikme harjutused kulutanud märkimisväärselt aega analüüsile ja hindamisele.

Mitmed selleks sobivaid meetodid sh kehakeele, joonistuste ja voolimise kasutamine on esitatud 2. Tempo Enamik harjutusi mahub 90 minuti sisse, seega ei tohiks hoo säilitamine olla liiga raske. Siiski võib inimeste tähelepanu hoidmiseks olla kasulik teha lühikesi pause, näiteks harjutuse enda ning analüüsi ja hindamise vahel või pärast analüüsi ja hindamist ning enne jätkutegevuste üle arutlemist.

Kui osalejad jäävad loiuks, võite kasutada mõnda energiat andvat harjutust.

Programmi laiendamine liige

Pidage meeles, et pärast harjutust on oluline anda inimestele aega rahunemiseks ja lõõgastumiseks. Tagasiside andmine Tagasiside on kommentaar kellegi öeldu või tehtu kohta.

Tagasiside andmine ja vastuvõtmine on omaette oskus ning teie ülesanne on aidata rühma liikmetel seda õppida.

Liigagi sageli tajutakse tagasisidet kui lammutavat kriitikat, kuigi see ei olnud kõneleja eesmärk. Tagasiside andja peab partnerit austama, keskenduma ainult tema sõnadele või tegudele ning oma seisukohta põhjendama.

Sarnaselt perekonnaga vajab ka marssiv bänd ainulaadset sidet, milles rõhutatakse vastastikust austust ja kompromissivõimet, et nad saaksid koos töötada. Meeskonna loomise harjutused võivad tugevdada bändi sidet ja aidata neil lihvida nii oma koostööoskusi kui ka muusikalisi oskusi. Inimese sõlm Inimese sõlm on populaarne "jäämurdja" harjutus, mis seisneb marssiriba jagamises väiksematesse rühmadesse soovitavalt liikmeliste rühmadena keerulisemate sõlmede saamiseks ja iga grupi ringis seismisest. Iga rühm peab sirutama oma käed ring ja haarake kahe erineva inimese käed.

Teie kui korraldaja ülesanne on leida võimalusi, et inimesed saaksid anda üksteist toetavat tagasisidet. Selleks võib näiteks kehtestada tagasisidele järgmised nõuded: tagasisidet tuleks alustada positiivse väitega; teist inimest tuleb austada ning mitte teha halvakspanevaid märkusi; keskenduda käitumisele, mitte isikule; põhjendada oma seisukohti; kõneleja peaks oma sõnade eest vastutama ja kasutama mina-vormi. Tagasiside vastuvõtmine on raske, eriti lahkarvamuste korral. Teie ülesanne on aidata noortel oma kogemustest õppida.

Nad peavad tunnetama toetust ning seda, et neid ei alavääristata. Paluge osalejatel tagasiside hoolikalt ära kuulata, ilma et nad kohe ennast või oma seisukohta kaitsma asuksid.

Eriti oluline on see, et inimesed saaksid täpselt aru, mida tagasiside Online-liikme harjutused mõtleb, ning hindaksid öeldut rahulikult enne sellega nõustumist või mittenõustumist. Osalejate vastupanu Osaluspõhised harjutused panevad inimestele suuri nõudmisi. Te võite küll kasutada erinevaid meetodeid näiteks arutelud, joonistamine, rollimängud või muusikaaga kindlasti ei sobi iga harjutus alati kõigile osalejatele.

Kui osaleja on enesekindel ja suudab selgitada, miks mõni harjutus talle ei meeldi, saab temaga läbi rääkida, kuidas tema soove arvesse võtta. Rääkides vastupanust, peame siin silmas teadlikult teisi segavat käitumist. Kõik korraldajad puutuvad aeg-ajalt kokku osalejate vastupanuga. Vastupanu võib avalduda eri vormides. Ebakindel isik võib tundi segada oma tooli krigistades, endamisi ümisedes või naabriga rääkides.

Online harjutusi nüüd rohkem | Rein Siimu Taiji Kool

Peenemad võimalused tunni segamiseks on küsida ebaolulisi küsimusi või pöörata kõik naljaks. Samuti võivad segajad mängida korraldaja autoriteedi õõnestamisele.

Veel üks võimalus on püüd õppimist vältida. Näiteks võivad inimesed võtta kõige suhtes mängult kriitilise hoiaku.

Liikmete keskel mootmed

Loomulikult oleks kõige parem vastupanu üldse vältida. Püüdke saavutada olukord, kus kõik tunnevad ennast turvaliselt ning teavad, et nad ei pea ütlema või avaldama enda kohta midagi sellist, mis põhjustaks neile ebamugavust. Jätke osalejatele enne harjutuse algust soojenemisaega ning laske neil pärast seda rahuneda.

Suurendada liikme kasutades online harjutus

Samuti jätke piisavalt aega analüüsi ja arutelu jaoks, võimaldades igaühel tunda, et tema arvamust ja osalemist väärtustatakse. Raskes olukorras peate ise otsustama, kuidas seda kõige paremini lahendada, kuid tavaliselt on parim võimalus probleemist avalikult rääkida ning paluda kogu rühmal lahendus leida.

Ärge laskuge rühma üksikliikmetega pikkadesse aruteludesse või vaidlustesse. See võib põhjustada teistes liikmetes pahameelt ja pettumust, mille tõttu nad kaotavad huvi. Konfliktide lahendamine Konfliktid on inimõigustealase hariduse vältimatu ja vajalik osa.

Suurendada liikme kasutades online harjutus

Õigesti lahendatud konfliktid võivad olla kasulikud ja soodustada loovust. Tegelikult on need inimõigustealase hariduse lahutamatud ja vajalikud osad. Lahkarvamused ja emotsioonid on inimõigustest rääkides paratamatud, sest inimesed näevad maailma erinevalt ning töö käigus seatakse kahtluse alla nende tõekspidamised, eeldused ja eelarvamused.

Konflikt kui inimõigustealase hariduse osa annab võimaluse arendada selliseid oskusi ja hoiakuid nagu kriitiline mõtlemine, koostöö, empaatia ja õiglustunne. Konflikte on raske ennustada ning neid võib olla raske lahendada, eriti kui nende põhjuseks on osalejate ebakindlus tunnete ja väärtushinnangutega Online-liikme harjutused küsimuste käsitlemisel, kui neil ei ole rühmatööks vajalikku ettevalmistust või kui nende suhtumine teatud küsimusse või väärtushinnangutesse on kardinaalselt vastandlik.

Püüdke jääda rahulikuks ning ärge laske ennast kaasa kiskuda rühma liikmete vahel tekkinud konfliktidesse.

Korraldaja ülesanne on luua turvaline keskkond, kus inimesed saavad õppida katsetamise, uurimise, andmise ja vastuvõtmise abil. Siin ei ole tegemist ainuisikulise juhiga, kes oma ala asjatundjana jagab teistele teadmisi.

Kompassi harjutused peaksid pakkuma osalejatele õpikogemusi turvalises keskkonnas. Valige harjutusi hoolikalt ning kohandage neid vastavalt vajadusele. Kasutage neid osalejate erinevate arvamuste väljaselgitamiseks.

Marssibändi meeskonnatöö harjutused

Kinnitage osalejatele, et eriarvamused on täiesti normaalsed ning inimõiguste universaalsus ei tähenda seda, et igaüks peaks neist täpselt ühtmoodi aru saama.

Allpool mõned soovitused. Jätke analüüsi ja arutelu jaoks piisavalt aega. Vajadusel leidke lisaaega.

Mis nafta suurendada liige

Aidake inimestel oma seisukohti, arvamusi ja huve selgitada. Võtke maha rühmas valitsevaid pingeid. Näiteks paluge kõigil istuda või vestelda kolm minutit väikestes rühmades või öelge midagi, mis asetab olukorra laiemasse konteksti. Julgustage kõiki aktiivselt üksteist kuulama.

Harjutus suurendada liikme vaadata online

Rõhutage inimesi ühendavaid, mitte lahutavaid aspekte. Otsige konsensust. Paluge inimestel keskenduda oma ühistele huvidele selle asemel, et püüda kompromissi otsides oma väljaöeldud seisukohtadest taganeda. Pakkuge osapooltele võimalust rääkida nendega eraldi mõnel muul ajal. Kui tekib mõni sügavam konflikt, võib olla parem lahenduse otsimine edasi lükata, kuni probleemi käsitlemiseks avaneb sobivam võimalus.

Vahepeal võite kaaluda, millise muu nurga alt võiks konfliktile läheneda. Lisaks annab konflikti lahendamise edasilükkamine osalistele võimaluse olukorra üle järele mõelda ning leida uusi lähenemisviise või lahendusi.

Harjutus suurendada liikme vaadata online

Rühmas tekkinud konflikte ja nende lahendusteid saab kasutada selleks, et süvendada osalejate üldist arusaama maailma konfliktide põhjustest ja nendega seotud raskustest. Sama kehtib ka vastupidiselt: rahvusvaheliste konfliktide üle arutlemine võib aidata kohapealseid konflikte paremini mõista.

Kompassi eesmärk on olla teile teie töös suunanäitajaks. Online-liikme harjutused ei ole retseptiraamat ega kivisse raiutud reegel.

Kompassi autorid pidid ületama kaks põhilist raskust. Esiteks pidid kirjeldatud harjutused olema piisavalt üldised, et nende abil lahatavad teemad puudutaksid laia inimeste ringi, ja ühtlasi piisavalt üksikasjalikud, Online-liikme harjutused nad tabaksid teatud rühmade jaoks antud teemaga seotud probleemide tuuma. Teine ülesanne oli esimese vastand: harjutustega peaks olema võimalik läheneda teatud rühmade jaoks olulistele teemadele piisava põhjalikkusega, kuid see ei tohi muuta neid muude rühmade jaoks ebaoluliseks või liiga tundlikuks.

Nimetatud põhjustel on üsna kindel, et harjutusi tuleb teie konkreetse noorterühma vajadusi silmas pidades kohandada või edasi arendada. Vaadake alapunkti Kompassi aluseks olevate meetodite kohta. Hea arusaam eri meetodite toimimispõhimõtetest aitab teil ka harjutusi vastavalt vajadusele muuta. Harjutuste kohandamine Harjutused on meie töövahendid: peate olema veendunud, et teie valitud harjutus võimaldab käsitleda soovitud teemasid ning et selles kasutatud meetod sobib teie rühmale.

Iga rühm peab sirutama oma käed ring ja haarake kahe erineva inimese käed. Seejärel peavad kõik rühmad "sõlme" lahti harutama, samal ajal kui nad ei suuda oma partnerite käest lahti lasta. Võitja meeskond on rühm, kes kõigepealt oma sõlme lahti ühendab. See harjutus eesmärk on tugevdada meeskonnatöö, suhtlemise ja surve all töötamise tähtsust. Omadussõna nimemäng See sissejuhatav mäng koosneb kogu marssimisrühmast, kes seisab ringis ja iga liige astub kordamööda oma nime ning nende isiksust kirjeldava omadussõna, mis algab nimega sama tähega.