Liigu sisu juurde

Seega kontrollivad raadiosagedustestid, et raadioseadmed kasutavad raadiospektrit tõhusalt, toetades seeläbi raadiospektri tõhusat kasutamist. Teised, kui meil on alust arvata, et avaldamine on mõistlikkuse piires vajalik meie tingimuste jõustamiseks või meie tegevuse või kasutajate kaitsmiseks. Kõiki teie seadmeid saab testida meie ülemaailmselt akrediteeritud raadiosageduskatse laborite võrgus. Miks on raadiosageduste testimine oluline? Kas on veel üks viis, kuidas mind nähakse kontorisse tulemata?

Palun pühendage veidi aega meie privaatsuspõhimõtetega tutvumisele ja andke meile teadakui teil on küsimusi.

Apple’i terviseuuringurakenduste privaatsuseeskirjad

Meie üldised privaatsuspõhimõtted leiate meie üldistest privaatsuseeskirjadest. Rakenduse kasutamise korral nõustute sellega, et teie teavet kogutakse, kasutatakse ja edastatakse nendes privaatsuseeskirjades ja teadliku nõusoleku mis on teie liige kirjeldatud viisil.

Testige, mis on teie liige

Kui mõni nende privaatsuseeskirjade osa on teadliku nõusoleku vormiga vastuolus, siis loetakse teadliku nõusoleku vorm privaatsuseeskirjade suhtes ülimuslikuks.

Uuringumeeskonna liikmed on nimetatud iga uuringu teadliku nõusoleku vormis.

10 lõbusate testidega veebisaiti teie IQ hindamiseks

Teabe kogumine ja kasutamine Isikuandmed on andmed, mida saab kasutada üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks. Rakenduste kaudu või uuringute raames võidakse teilt või teie kohta koguda allpool kirjeldatud isikuandmeid ja isikustamata andmeid.

Testige, mis on teie liige

Apple ja selle sidusettevõtted ning teised uuringumeeskonna liikmed võivad rakenduse kaudu kogutud teavet üksteisele edastada ja kasutada kooskõlas nende privaatsuseeskirjadega. Kui otsustate uuringus osaleda, siis leiate altpoolt näited võimalike teabeliikide, mida me võime koguda, ja nende kasutusviiside kohta.

Kindlaid teabeliike, mida uuringu raames teie kohta kogutakse, on kirjeldatud teadliku nõusoleku vormis. Kontaktandmed, nagu teie nimi, e-posti aadress ja telefoninumber. Demograafiline teave, nagu teie vanus, sugu, elukohariik ja rass.

Selle teabe kogumiseks võidakse kasutada rakendusesiseseid küsitlusi või muid terviseuuringuid, milles teil võidakse paluda osaleda.

Milline näeb välja koroonatestija tööpäev?

Anduriteave, mis on teie liige südame pulsisagedus ja südamelöökidega seotud arvutused. Tehnilised andmed, mida loetakse enamasti isikustamata andmeteks ehk andmeteks, mis on kujul, mis ei võimalda nende seostamist mis tahes kindla üksikisikuga ilma täiendavate andmeteta.

Raadiosagedustesti Raadiosagedustesti Raadio- ja telekommunikatsiooniseadmete müümiseks erinevatel turgudel üle maailma kasutatakse neid traadita seadmeid WiFi-s

Muuhulgas kuuluvad tehniliste andmete hulka rakenduse kasutusteave nt rakenduse esmakäivituse aegrakenduse versioon ja installimise ID, seadme identifikaator ning teie seadme tehniline teave, näiteks selle operatsioonisüsteem ja mudel.

Kõrvalnähtude teave, nagu mured, kõrvalnähud või muud juhud, millest uuringu käigus teavitatakse.

Muu teave, kui see on kohaldatav, on toodud teadliku nõusoleku vormil. Kui Apple toimib uuringusponsorina, on tal kohustus paika panna toiming, mille alusel saaks kaasata kodeerimata uuringuandmeid seaduste järgmiseks teatud jurisdiktsioonides või Apple'i kohustuste täitmiseks sponsorina.

Teised uuringusse kaasatud isikud, näiteks uuringu vastutav uurija või teised uuringumeeskonna liikmed, võivad uuringuandmeid hoida isiku tuvastamist võimaldaval kujul.

Kasulikud ressursid

Teie teabe kasutamine Kui rakenduse kaudu on kogutud teie isikuandmeid, näiteks kontaktandmeid, võidakse neid kasutada teadliku nõusoleku vormil kirjeldatud eesmärkidel, muuhulgas järgmiseks: teid uuringusse registreerimiseks, sealhulgas veendumaks, et te vastaksite uuringus osalemise tingimustele; uuringu korraldamiseks ja selle teostamise võimaldamiseks; teile rakendusesiseste teavituste, meili mis on teie liige muude kanalite vahendusel küsitluste või muude teadete saatmiseks.

Teie kodeeritud uuringuandmeid võidakse kasutada teadliku nõusoleku vormil kirjeldatud eesmärkidel, muuhulgas järgmiseks: uuringu korraldamiseks ja selle teostamise võimaldamiseks; tervisega seotud toodete arendamiseks ja terviseedendustegevuste väljatöötamiseks; teistes teadusuuringutes, kui teadliku nõusoleku vormil on selleks luba antud; uuringutulemuste ja nendega seotud aruannete väljaandmiseks; nendes dokumentides ei tuvastata teie isikut.

Samuti võidakse kasutada teie tehnilisi andmeid ülal kirjeldatud ulatuses veendumaks, et te vastaksite mis on teie liige osalemise ja rakenduste üldkasutuse tingimustele. Kolmandatele pooltele avaldamine Teenuseosutajad Apple ja teised uuringumeeskonna liikmed võivad edastada teie teavet ettevõtetele, kes osutavad teenuseid kas uuringu jaoks või selle nimel, näiteks sõltumatu kolmanda poolena tegutsevad eetikanõukogud, mis vastutavad uuringu ülevaatamise ja teie kui uuringus osaleja õiguste kaitsmise eest, või kolmandatele pooltele, kes on palgatud uuringuga seotud teenuste osutamiseks, näiteks meie nimel uuringuga seotud kaebuste vastuvõtmine ja mis on teie liige.

Need ettevõtted on kohustatud teie teavet kaitsma. Muu Samuti võidakse teie isikuandmeid ja kodeeritud uuringuandmeid avaldada järgmistele kolmandatele pooltele. Valitsusasutused ja reguleerivad asutused, nagu Ameerika Ühendriikide Tervishoiu- ja Teenindusministeerium, Toidu- ja Ravimiamet ning teised mis on teie liige või osariiklikud valitsusasutused.

Õiguskaitseasutused või muud kolmandad pooled vastavalt õigustatud õigusmenetluse, nagu kohtukutse, kohtuvaidlus või kohtuotsus või -korraldus, korrale.

Täpsemate juhiste saamiseks pöörduge arsti poole, kliinikusse või haiglasse. Ärge minge haiglasse ega traumapunkti, kui te pole selleks juhiseid andnud. Lisateavet leiate aadressilt covid Kui teil pole arsti ja vajate abi selle leidmisel, helistage meile telefonil Mida ma teha saan?

Võime teie teavet avaldada ka juhul, kui oleme otsustanud, et avaldamine on riikliku julgeoleku või muude avaliku tähtsusega küsimuste tõttu vajalik või asjakohane. Teised volitatud uuringuteadlased, kui see on lubatud teadliku nõusoleku vormiga, siis võivad piiratud uuringuandmetele juurdepääsu saada vastava volituse saanud kolmanda poole teadlased.

COVID-19 värskendused ja teave

Volitatud uuringuteadlaste kategooriate, nende jaoks juurdepääsetavate uuringuandmete liikide ja nende andmete lubatud kasutuseesmärkide kohta on üksikasjalikum teave esitatud teadliku nõusoleku vormis.

Teised, kui meil on alust arvata, et avaldamine on mõistlikkuse piires vajalik meie tingimuste jõustamiseks või meie tegevuse või kasutajate kaitsmiseks. Teabe avaldamisel järgime teadliku nõusoleku vormil kirjeldatud korda.

Peale selle võime ümberkorralduse, ühinemise või müügi korral edastada kõiki kogutud isikuandmeid asjakohasele kolmandale poolele. Teie teabe kaitsmine Apple suhtub teie isikuandmete turvalisusesse väga tõsiselt.

Avatud, suletud või sisetesti seadistamine

Apple on võtnud säilitatavate uuringuandmete ja teie teabe konfidentsiaalsuse kaitsmiseks asjakohased Testige, sealhulgas teabe talletamine piiratud juurdepääsuga süsteemides, mida hoitakse hoonetes, milles on rakendatud füüsilised turvameetmed. Meie turvameetmetest hoolimata ei ole võimalik tagada täielikku konfidentsiaalsust. Isikuandmete säilitamine Uuringus osalemine on vabatahtlik. Teil on õigus osalemisest keelduda või mis tahes mis on teie liige uuringus osalemine lõpetada.

Kui te otsustada uuringus osalemise lõpetada, ei pruugi me juba kogutud andmeid kustutada ja võime jätkata nende kasutamist, kuid me ei kogu teie kohta enam uusi uuringuandmeid ega võta teiega enam uuringuga seoses ühendust, välja arvatud raskel ja sekkumist nõudval meditsiinilisel juhul.

Täpseid säilitamispoliitikaid ja toiminguid, mis teil tuleb osalemise lõpetamiseks teha, on kirjeldatud iga uuringu teadliku nõusoleku vormis.

Testige, mis on teie liige

Lapsed Meie rakendused ei ole ette nähtud alla aastastele või asjakohases jurisdiktsioonis kehtiva võrdväärse miinimumvanusega lastele. Kui saame teada, et oleme kogunud alla aastase lapse isikuandmeid, siis kustutame need andmed võimalikult kiiresti. Privaatsusküsimused Kui teil on nende privaatsuseeskirjadega seoses küsimusi või muresid, siis võtke meiega ühendust. Uuringuga seotud küsimuste korral võtke teadliku nõusoleku vormil toodud kontaktandmetel ühendust uuringumeeskonna liikmega.

Testige, mis on teie liige

Uuringus osalemise lõpetamiseks järgige teadliku nõusoleku vormil toodud juhiseid. Võtke arvesse, et rakenduse kustutamist ei loeta uuringus osalemise lõpetamiseks.

Testige, mis on teie liige

Apple võib neid privaatsuseeskirju aeg-ajalt uuendada. Kui teeme nendesse eeskirjadesse olulise muudatuse, teavitame teid sellest kas rakenduse kaudu või uuringukohase e-kirjaga ning edastame teile uuendatud privaatsuseeskirjad.