Liigu sisu juurde

Hästi toimiva demokraatliku riigina ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmena tegi Island ELiga läbirääkimiste esimestel aastatel kiireid edusamme. Erasmus on üliõpilaste liikuvuse ja ülikoolide koostöö programm. Nõukogu senine praktika, mille kohaselt oli iga liikmesriik rotatsiooni põhimõttel 6 kuu jooksul nõukogu eesistujaks, on asendatud meeskonnaeesistumisega, mille puhul 3 liikmesriigist koosnev grupp on nõukogus välja arvatud välisasjade nõukogu ja selle töögruppides 18 kuu jooksul eesistujaks. Suurim probleem on globaalterrorism.

Urmo Soonvald, 6. Mis oleks Euroopa riikide vahelistes suhetes teisiti? Ühinev Euroopa toob Vana Maailma rahvastele loendamatuid plusse, millest suurim on kahtlemata praegu mandril valitsev stabiilsus.

Alles paarkümmend aastat tagasi oli Euroopa sõjast rebestatud.

Õiguslik alus

Nüüd on meie maailmajagu stabiilsuse näide. Peale selle on EL saavutanud muid sihte, mis on parandanud inimeste igapäevaelu. Meil on ühisturg, eemaldatud on sisemised tollibarjäärid ning enamikul on taskus eurod. Euroopast on saanud mõjukas tegija rahvusvahelisel areenil. EL on võimaldanud Euroopal mängida maailmapoliitikas mõjukamat rolli kui liikmesriigid suudaksid seda teha eraldi.

Otsi Liikme laienemist

Tänu usule multilateraalsesse protsessi suudab EL mängida ülemaailmses debatis võtmerolli, toetudes veenmise ja ideede jõule, mitte aga relvadele. Ehkki USA jääb lähitulevikus maailma tugevaimaks sõjajõuks, oleme võtnud südameasjaks teha koostööd partneritega kogu maailmas, tugevdamaks globaalvalitsemist ning võitlemaks maailma ees seisvate raskete probleemidega.

Suurim probleem on globaalterrorism. Kas julgesite Sellest Otsi Liikme laienemist, kui raudne eesriie hakkas See soov sai konkreetse kuju Kopenhaageni tippkohtumisel Fakt, et juba kümme aastat hiljem on tulekul kümmet uut liikmesriiki hõlmav laienemine, annab tõendust mõlema poole suurest tööst.

Kuidas iseloomustaksite läbirääkimisi viimati ühinenud riikidega Eesti, Läti jt. Kui jõuliselt kaitsesid uued liikmesriigid läbirääkimiste ajal rahvushuve? Või varjutas soov ELiga liituda need huvid sootuks? Detsembrikuisel Kopenhaageni tippkohtumisel saavutatud kokkulepe nõudis kõigilt osalistelt poliitilist julgust ja tugevaid juhioskusi.

Mõnele inimesele jäi mulje, et liitumisläbirääkimised olid puhas formaalsus. Tõde on hoopis vastupidine. Üle kolme aasta pidas päevast päeva läbirääkimisi Euroopa Komisjoni ametnikku ja üle delegatsiooniliikme. Kui kandidaatidel oli probleeme, kaitsesid nad neid kindlalt ja viimase Otsi Liikme laienemist.

Mida arvate tulevastest liikmesriikidest? Millised olid teie muljed enne läbirääkimisi, nende ajal, ja nüüd? Tulevaste liikmesriikide valitsused ja inimesed on ilmutanud tohutut vaprust ja tahtejõudu, võttes ette radikaalseid reforme, mis olid vajalikud ELi tingimustele vastamiseks.

Nad on Kas see EL, millega ühineb Eesti, on eesmärgilt ja olemuselt seesama euroliit, kellega Eesti alustas liitumisläbirääkimisi? ELi eesmärk ja olemus on täpselt see, mis ennegi — püüdlus rahu, jõukuse, stabiilsuse poole, seaduse jõu ja vabaduse poole. See jääb muutumatuks.

Language switcher

Tegelikkuses on Eesti liitumisläbirääkimiste alguse ja tänase päeva vahel toimunud positiivsed muutused, nagu näiteks euro tulek. Praegu on arutlusel edasised muutused, millest tähtsaimad on muutused ELi institutsionaalses ülesehituses Euroopa Tuleviku Konvendi egiidi all.

  1. Liige kiiresti naha
  2. Kasside liikme suurus
  3. Töölepingu seaduse § 1 lg 5 sätestab selgelt, et töölepingu kohta sätestatut ei kohaldata juriidilise isiku juhtorgani liikmele ettevõtte juhatus või nõukogu.
  4. Foto poiste liikmete suurusest
  5. Otsi peenise laienemist

Millist kasu saavad ELiga ühinemisest uued liikmesriigid ja nende kodanikud? ELi liikme staatus toob kaasa juurdepääsu ühisturule, mis hõlmab üle miljoni inimese ja ulatub Lääne-Iirimaast Venemaa piirini ja põhjapoolusest Egeuse mereni.

osta kreemiga peenise laienemist õlletehastes

See võimaldab inimestel ja firmadel kasu saada õigusest tööliste, kaupade ja teenuste vabale liikumisele. Uued liikmesriigid lõikavad kasu ELi regionaal- ja põllumajanduse rahastuse pakutavast solidaarsusest.

ELi osana on neil suur sõnaõigus rahvusvahelisel areenil, millest nad omaette ei võinud unistadagi. Teisalt tagatakse neile stabiilsus ja vabadus. Plussid ei ole mitte üksnes majanduslikud, vaid ka poliitilised ja julgeolekualased.

Navigation menu

Kes saavad ELi laienemisest suuremat kasu: vanad olijad või uued liikmed? Endistes kommunismimaades kardavad paljud, et nad loobuvad suurema blokiga ühinedes äsja saavutatud vabadustest. Pidage meeles, et Euroopa Liit on demokraatlik liit ning igal liikmesriigil on ühesugused õigused.

Otsi Liikme laienemist

Praegustes liikmesriikides kardavad mõningad inimesed kulusid, mida toob kaasa nendest vaesemate riikide vastuvõtt. Sellistel hirmudel pole vähimatki alust. Laienemisest saavad kõvasti kasu nii uued kui ka vanad liikmed. Laienemise hind on tühine, võrreldes mittelaienemise hinnaga. Kas riigid, kes ei soovi ELiga ühineda, muutuvad teistest liikmesriikidest majanduslikult ja poliitiliselt eraldatuks? Püüeldes ühtse Euroopa poole, pole meil vähimatki kavatsust püstitada keset Euroopat uus müür, mis eraldaks rikkad vaestest.

Me tahame ühendada, mitte välja jätta.

Otsi Liikme laienemist

Laienemine tähendab rajada alus suheteks äsja laienenud ELi ning Otsi Liikme laienemist lähinaabrite vahel, asugu nad idas või lõunas. Praegu tegeleme täpse määratlemisega, mida meile tähendavad erisuhted riikidega, kes on ELi naabrid Venemaast Vahemereni.

Island, Liechtenstein ja Norra saavad juba kasu Euroopa majandusruumi liikmeks olemisest. Tulevikus on selliseid riike palju rohkem!

suurendades paksus peenise kodus

Millisena kujutate ette Euroopa ja Euroopa Liidu tulevikku? EL on ainulaadne poliitiline projekt. Tänu selle taga peituvale uuendusmeelsusele saavad liikmesriigid, tulevased liikmed ja naabrid edaspidigi julgeolekut ning stabiilsust. Meie edu ja lähenev laienemine on tekitanud Euroopas lootusi paremale tulevikule. Kui suur on võimalus, et hoogu saavad konfliktid «suurte» ja «väikeste» liikmesriikide vahel? Meie süsteem on võimaldanud igal riigil, hoolimata suurusest arvamus välja öelda ja meie töö rajaneb üksmeelele jõudmises.

Konvendi töö ajal on väljendatud hirmu, et mõningad «suured» riigid võivad otsuste tegemises mängida tähtsamat rolli, ja seda «väikeste» arvel. Oleme veendunud, et seda ei juhtu. Seepärast toetame tuleviku-Euroopas otsuste Otsi Liikme laienemist nn. Sel juhul käitub Euroopa Komisjon edaspidigi ausa vahendajana, kelle siht on Euroopa üldine hüve.

Navigeerimismenüü

Milline on ELi seisukoht Iraagi-vastase sõja suhtes? Euroopa on ühinenud, tema häält tuleb kuulata. EL võttis Iraagi suhtes vastu ühisseisukoha Euroliidu eesmärgiks jääb Iraagi täielik ja tõhus desarmeerimine kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega. Oleme veendunud, et rahvusvahelise korra keskmes peab endiselt püsima ÜRO. Sõda pole vältimatu ning jõudu peaks kasutama üksnes äärmisel juhul.

Kriisi lõpetamine sõltub Iraagi re˛iimist, kes peab alluma julgeolekunõukogu nõudmistele. Vastasel juhul tuleb tal käitumise eest vastust anda. Romano Prodi vastas SL Õhtulehe küsimustele e-posti vahendusel. Komisjon töötab Brüsselis ja on täitevorgan. Sellesse kuulub 20 komissari ja peadirektoraadid.

osta kreemiga peenise laienemist õlletehastes

Euroopa Komisjon saab esitada seaduseelnõusid ja tal on õigus kontrollida liidu aluseks olevate lepingute täitmist. Samuti saab komisjon korraldada välissuhtlust ja viia ellu poliitikat.

Komisjoni alluvuses töötab vähemalt 16 inimest. Esimene komisjoni juht oli