Liigu sisu juurde

Ka peavad omavalitsused olema senisest leidlikumad selles osas, kuidas muutuvas situatsioonis toime tulla. Toimetaja: Priit Luts. Gotmansi sõnul peame erinevate piirkondade edasist arengut kavandades senisest rohkem hoolt kandma, et nii keskustes kui ka tagamaal säiliks ettevõtlus ja inimesed saaks vajalikke avalikke teenuseid võimalikult kodukoha lähedal. Valitsus nimetab oma korraldusega tööandjate keskliidu ettepanekul kaks nõukogu liiget ning ametiühingute keskliidu ja puuetega inimeste koja ettepanekul mõlemast esindusorganisatsioonist ühe nõukogu liikme. Võru linnavolikogu liige ütles, et usub, et vajalikud tegevused ja projektid teostamata ei jää, kuid see nõuab suuremat pingutust. Võru linnavolikogu liige on aga seda meelt, et siis on vaja senisest rohkem abistada Harjumaalt väljaspool asuvaid piirkondi.

Liige vaheneb

Võru elanikud Foto: Mikk Mihkel Vaabel Kuna on teada, et järgmisel euroraha perioodil vähenevad Eestile eraldatavad vahendid veerandi võrra, leiab Võru linnavolikogu liige Juri Gotmans, et siis võiks neid suunata senises enam ebasoodsa asukohaga piirkondadesse, nagu Valgamaale, Virumaale või Võrumaale. Sellesse on tema sõnul andnud oma panuse nii ettevõtjad, töötajad kui ka ELi struktuurfondid, mis aitavad arendada liikmesriikide majandust ja sellega vähendada arenguerisusi Euroopa piirkondade vahel.

Seoses selle ja ELis toimuvate muutustega vähenevad järgmisel perioodil Eestile eraldatavad struktuurifondide vahendid 24 protsendi võrra.

See on meie jaoks tõsine väljakutse!

Liige vaheneb

Võru linnavolikogu liige on aga seda meelt, et siis on vaja senisest rohkem abistada Harjumaalt väljaspool asuvaid piirkondi. Gotmansi sõnul peame erinevate piirkondade edasist arengut kavandades senisest rohkem hoolt kandma, et nii keskustes kui ka tagamaal säiliks ettevõtlus ja inimesed saaks vajalikke avalikke teenuseid võimalikult kodukoha lähedal.

Liige vaheneb

Ka peavad omavalitsused olema senisest leidlikumad selles osas, kuidas muutuvas situatsioonis toime tulla. Gotmansi sõnul ei pruugi selline ELi rahastuse määra muutus Liige vaheneb halb olla. Võru linnavolikogu liige ütles, et usub, et vajalikud tegevused ja projektid teostamata ei jää, kuid see nõuab suuremat pingutust.

Liige vaheneb